Marek Sawicki o sprzedaży gruntów cudzoziemcom

W czwartek 11 maja poseł Marek Sawicki w Sygnałach Dnia w Radiowej Jedynce wypowiedział się na temat tego, ile ziemi zostało sprzedane cudzoziemcom w 2016 roku. Podał on, że w 2016 roku było to ponad 760 ha, co miało być o 200 ha więcej niż w 2015 r.. 3 tygodnie wcześniej, 20 kwietnia, na Twitterze zamieścił wpis, w którym podał, że w ubiegłym roku sprzedano blisko 4 tysiące ha ziemi rolniczej.

Sprawdzone wypowiedzi

Marek Sawicki

Fałsz Ukryj uzasadnienie

21 kwietnia 2017 r. Agencja Nieruchomości Rolnych wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że w 2016 roku ANR sprzedała cudzoziemcom 20 ha gruntów na podstawie 11 umów sprzedaży, z czego większość to nieruchomości o charakterze nierolnym. ANR nie opublikowała jeszcze pełnego raportu z działalności w 2016 r..

Jak podano w raporcie z działalności ANR w 2015 roku cudzoziemcy kupili 38 ha na podstawie 9 umów i były to w większości grunty nierolne (str. 16). W 2015 r. całkowita powierzchnia gruntów sprzedana z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa wyniosła 76,7 tys. ha.

Od początku działalności ANR, czyli od 1991 r. do 31 grudnia 2016 r. cudzoziemcom sprzedano łącznie 1 983,7 ha na podstawie 305 umów.

Marek Sawicki

W roku 2016 sprzedano ponad 760 ha cudzoziemcom, o ponad 200 ha więcej niż rok wcześniej.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji każdego roku wydaje sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Wg raportu z 2016 roku (str. 65) powierzchnia nieruchomości nabytych przez cudzoziemców na podstawie zezwolenia i bez obowiązku uzyskania zezwolenia wynosiła 3 185,48 ha, z czego grunty leśne i rolne stanowiły 575,89 ha. W 2015 roku (str. 61) było to  3 877,05 ha, w tym grunty rolne i leśne stanowiły 412,25 ha.

Wypowiedź zostaje uznana za fałszywą, ponieważ poseł Marek Sawicki myli się co do tego, ile ziemi zostało sprzedane cudzoziemcom w 2016 roku, a także myli się w porównaniu tej wielkości do wielkości sprzedaży w roku 2015.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >