Marek Sawicki o wzroście eksportu żywności

Na prośbę Marcina Strzymińskiego sprawdzamy wypowiedź szefa resortu rolnictwa, Marka Sawickiego. Czy rzeczywiście polski eksport żywności wzrastał tak szybko jak chciałby tego minister?

Sprawdzone wypowiedzi

Marek Sawicki

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Jeśli chodzi o grupy produktów, to w Głównym Urzędzie Statystycznym istnieją dwa sposoby klasyfikacji polskiego handlu zagranicznego. Jedną z nich jest nomenklatura CN, która zawiera bardzo szczegółową typologię, zawierającą aż 21 sekcji. Drugą nomenklaturą jest SITC, która zawiera 10 grup, w tym sekcję “Żywność i zwierzęta żywe”. Ta sekcja wydaje się najbardziej trafna do analizy wypowiedzi M. Sawickiego dotyczącej poziomu eksportu polskiej żywności. Poniższy wykres prezentuje zmiany wartości eksportu żywności w latach 2008-2012.

eksport_wykres1.jpg

Wykres 1. Eksport żywności i zwierząt żywych z Polski (według nomenklatury SITC) w latach 2008-2012 w milionach euro (za: Główny Urząd Statystyczny, opracowanie: demagog.org.pl).

Posługując się danymi z Roczników Statystycznych Handlu Zagranicznego GUS, widać wyraźną tendencję wzrostową w latach 2008-2012. Eksport żywności oraz zwierząt w 2008 roku wynosił 9 882 700 000, następnie spadł nieznacznie w 2009 roku. Lata 2010-2012 to już wzrost, do ponad 15 mld euro.

 

Trudno jednoznacznie ocenić wartość eksportu w latach 2013 i 2014, ponieważ zarówno GUS, jak
i Ministerstwo Gospodarki nie prezentują pełnych danych za te lata. Główny Urząd Statystyczny podaje jedynie, że w przedziale I-IX 2013 eksport żywności i zwierząt wyniósł 11.935,5 mln euro. Z kolei na 2014 rok dostępne są dane z I kwartału (I-III) – eksport wyniósł 4.254 mln euro.

Nieco odmienne liczby prezentuje Ministerstwo Gospodarki, co wynikać może z innej klasyfikacji (MG opiera się na nomenklaturze CN). Wedle ich danych w 2007 roku wartość eksportu produktów żywnościowych (ujętych w analizach MG jak “Produkty rolno-spożywcze”) wyniosła 10.089 mln euro, zaś w 2008 roku – 11.692 mln. Za 2012 rok wartość eksportu za artykuły rolno-spożywcze wyniosła 17.893 mln euro, z kolei za 2013 rok to 19.957 mln euro. Dokładne dane prezentuje wykres:

 

wykres mg.jpg

Wykres 2. Eksport produktów rolno-spożywczych z Polski (według nomenklatury CN) w latach 2008-2013 w milionach euro (za: Ministerstwo Gospodarki, opracowanie: demagog.org.pl).

Analiza tych dwóch źródeł pozwala stwierdzić, że M. Sawicki nie podał poprawnych danych jeśli chodzi o poprzednie lata, gdyż już od 2008 roku eksport oscylował między 9 a 11 milionów euro. Miał natomiast prawo podać liczbę 20 milionów euro jeśli chodzi o obecną wartość eksportu – wg. danych z analiz MG (opartych na wartościach podanych przez GUS) eksport żywności w 2013 roku wyniósł niemal 20 mln euro.

Jeśli chodzi o wzrost w konkretnych grupach produktów, to w dokumencie Ocena Handlu Zagranicznego za 2013 rok czytamy, że: W przekroju towarowym najszybszy wzrost nastąpił w eksporcie artykułow rolno-spożywczych (o 11,5%, do prawie 20 mld EUR). Największą część stanowiły gotowe artykuły spożywcze oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, których wywoź zwiększył się odpowiednio o 10,2% (do 8,9 mld EUR) oraz o 10,5% (do ponad 6,4 mld EUR).

 

Dane te zaprezentowane zostały także w formie wykresu:

 

saldo_gus.jpg

*

 

Fundacja wspomniana w odpowiedzi M. Sawickiego to Fundacja Promocja Polskiej Żywności, założona w październiku 2006 roku a jej celem była głównie organizacja imprez promocyjnych.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >