Marek Sawicki w „Poranku Radia TOK FM”

18.09.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Dnia 30 marca 2015 roku media poinformowały o skazaniu Mariusza Kamińskiego nieprawomocnym wyrokiem na trzy lata bezwzględnego więzienia za “przekroczenie uprawnień jako szef CBA przy tzw. aferze gruntowej w 2007 roku”. Został nałożony na niego również 10-letni zakaz pełnienia funkcji publicznych.

Mariusz Kamiński będzie startował w październikowych wyborach parlamentarnych z 2. miejsca na liście wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Warszawskim okręgu nr 19.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.