Marek Sawicki w „Sygnałach dnia”

23.06.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny należy uznać wypowiedź za prawdziwą.

Dane przedstawione za okres styczeń-grudzień 2015 r. dają Wielkiej Brytanii drugą pozycję z wynikiem 50 570,9 mln zł (6,8%) (pierwsze miejsce należy do Niemiec – 202 825,1 mln zł, a więc ponad czterokrotnie więcej), jednocześnie najnowsze dane przedstawione za okres styczeń-kwiecień 2016 r. dają Wielkiej Brytanii trzecie miejsce z wynikiem 16 690,9 mln zł (6,4%) (za Niemcami i Czechami).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.