Marian Kowalski o politycznej przeszłości

17.02.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z informacją odnoszącą się do wyborów samorządowych z 2010 roku zamieszczoną na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, Marian Kowalski ubiegał się o mandat samorządowy w Lublinie z list Prawa i Sprawiedliwości.

Kowalski zajmował szóste miejsce listy numer 5 w szóstym okręgu. Uzyskał on 92 ważnie oddane głosy, co przełożyło się na poparcie rzędu 0,53% i brak zdobytego mandatu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.