Mariusz Błaszczak gościem Polskiego Radia

08.09.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacją zaprezentowaną na konferencji prasowej z dnia 23 sierpnia 2013 roku w wyborach na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Jarosław Gowin otrzymał dokładnie 20,42 % głosów.

Tym samym przegrał z Donaldem Tuskiem, który uzyskał 79,58%, otrzymując poparcie 16028 członków partii.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.