Mariusz Błaszczak – Polityka przy kawie

Mariusz Błaszczak w programie „Polityka przy kawie”  mówił o zarzutach wobec polskiego rządu, jakie w ostatnim czasie pojawiały się w zagranicznych mediach.

Sprawdzone wypowiedzi

Mariusz Błaszczak

W lipcu 2014r. TK orzekł, że do 6 lutego 2016r. Sejm, Parlament musi zmienić przepisy dotyczące właśnie działalności operacyjnej policji i służb specjalnych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Trybunał Konstytucyjny 30 lipca 2014 roku wydał orzeczenie dotyczące określenia katalogu zbieranych informacji o jednostce za pomocą środków technicznych w działaniach operacyjnych. TK uznał niektóre przepisy z ustaw o policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym za niezgodne z Konstytucją i postanowił, że te przepisy tracą moc obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Wyrok został ogłoszony w 6 sierpnia 2014 roku, więc przepisy tracą moc 6 lutego 2016 roku.

Mariusz Błaszczak

W tym projekcie [ustawy o policji] jest napisane że stosowanie technik operacyjnych jest możliwe maksymalnie w ciągu 18 miesięcy. Dziś możliwe jest w czasie nieskończonym może być przedłużane co 3 miesiące i może trwać latami.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W ustawie o policji z 1990 roku w art. 19 ust. 8 jest określone, że kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Natomiast Art. 19 ust. 9 dopuszcza w uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy, może wydać postanowienie o kontroli operacyjnej przez czas oznaczony również po upływie okresów, o których mowa w ust. 8. Jednakże Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 30 lipca 2014 roku stwierdził, że ten przepis jest niekonstytucyjny i wyznaczył, że po 18 miesiącach od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw przepis straci moc obowiązującą, więc do 6 lutego możliwe jest stosowanie technik operacyjnych w czasie nieokreślonym.

W projekcie ustawy nowelizującej ustawę o policji zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca określa maksymalny termin stosowania technik operacyjnych i wynosi on 18 miesięcy.

Mariusz Błaszczak

Nawet 3% PKB ponad 50 mld zł. nie wpływa z podatku VAT do budżetu naszego kraju.

Prawda Ukryj uzasadnienie

MFW w raporcie „Administracja podatkowa – wyzwania modernizacyjne i priorytety strategiczne”(str. 7) ze stycznia 2015r. podaje dane, które mówią o tym, iż w 2012r. tzw. „luka podatkowa” wyniosła od 36,4 do 58,5 mld PLN (2,3–3,7 procent PKB).

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >