Mariusz Kamiński – Radio ZET

Gościem Radia ZET był wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były szef CBA – Mariusz Kamiński.

Sprawdzone wypowiedzi

Mariusz Kamiński

Komisja do spraw służb specjalnych jest ciałem, które tak naprawdę wysłuchuje informacji od szefów służb. Nie ma żadnych uprawnień żeby weryfikować te informacje

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Komisja do spraw służb specjalnych jest komisją stałą, której zakres działania określa Regulamin Sejmu RP. Według załącznika do tej uchwały zajmuje się ona nie tylko wysłuchiwaniem informacji od szefów służb, ale również jedną z jej innych funkcji jest ocenianie i wydawanie opinii co do aktów normatywnych dotyczących służb specjalnych.

Komisja do Spraw Służb Specjalnych zapoznaję się “z informacjami służb o szczególnie istotnych wydarzeniach z ich działalności, w tym dotyczących podejrzeń występowania nieprawidłowości w działalności służb specjalnych”. Może mieć również “dostęp i wgląd do informacji, dokumentów i materiałów uzyskanych w wyniku wykonania zadań ustawowych”. To oznacza, że informacje podane przez szefów służb można zweryfikować, ponieważ komisja może korzystać z materiałów, które tworzą dane służby nawet jeśli są one tajne.

 

Mariusz Kamiński

(…) jeżeli szef służby nie mówi prawdy członkom komisji nie spotykają go z tego tytułu żadne konsekwencje.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Regulamin Sejmu RP nie zawiera żadnych informacji o konsekwencjach jakie miałoby nieść za sobą mówienie nie prawdy członkom  Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Należy jednak zauważyć, że może to wpłynąć na ocenę komisji, co do działań szefa określonej służby, ponieważ zajmuje się ona również opiniowaniem kierunków działań i rozpatrywaniem corocznych sprawozdań szefów służb specjalnych.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >