Czas czytania: około min.

Mateusz Morawiecki o polskim wymiarze sprawiedliwości

04.09.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi zawartymi w wydanym przez Komisję Europejską raporcie EU Justice Scoreboard 2017 (Figure 35, s. 26), Polska plasuje się na ósmym miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby sędziów w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (a więc również i w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, który to wskaźnik przytacza Mateusz Morawiecki).

Z kolei według danych Eurostatu (najnowsze obejmują rok 2015) prezentujących wydatki na sądownictwo (General government expenditure by function (COFOG): Law Courts) ujęte jako procent PKB, Polska przeznaczyła na nie w 2015 roku 0,5% swojego PKB, podczas gdy średnia 28 krajów Unii Europejskiej wynosiła 0,3%.

Biorąc natomiast pod uwagę całkowitą kwotę przeznaczoną na sądy wśród krajów unijnych, w 2015 roku Polska uplasowała się na szóstym miejscu w Unii Europejskiej  (2 mld 226 mln euro). Pierwsze miejsce zajęły Niemcy (12 mld 241 mln euro), druga była Wielka Brytania (10 mld 199 mln euro), a trzecie Włochy (5 mld 737 mln euro). Przed Polską znalazły się jeszcze: na czwartym miejscu Francja oraz na piątym Hiszpania.

 

 

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Wicepremier

 

Podaję liczby: mamy najwięcej sędziów na 10 tys. mieszkańców, z budżetu wydajemy na sądownictwo aż 1,8% PKB, gdy średnia unijna to 0,6%.

 

 

 

Link oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.