Mateusz Morawiecki o polskim wymiarze sprawiedliwości

Wicepremier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych udzielił wywiadu portalowi wPolityce.pl. W rozmowie odniósł się on między innymi do sytuacji polskiego sądownictwa na tle innych krajów Unii Europejskiej.

Sprawdzone wypowiedzi

Mateusz Morawiecki

Podaję liczby: mamy najwięcej sędziów na 10 tys. mieszkańców, z budżetu wydajemy na sądownictwo aż 1,8% PKB, gdy średnia unijna to 0,6%.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi zawartymi w wydanym przez Komisję Europejską raporcie EU Justice Scoreboard 2017 (Figure 35, s. 26), Polska plasuje się na ósmym miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby sędziów w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (a więc również i w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, który to wskaźnik przytacza Mateusz Morawiecki).

Z kolei według danych Eurostatu (najnowsze obejmują rok 2015) prezentujących wydatki na sądownictwo (General government expenditure by function (COFOG): Law Courts) ujęte jako procent PKB, Polska przeznaczyła na nie w 2015 roku 0,5% swojego PKB, podczas gdy średnia 28 krajów Unii Europejskiej wynosiła 0,3%.

Biorąc natomiast pod uwagę całkowitą kwotę przeznaczoną na sądy wśród krajów unijnych, w 2015 roku Polska uplasowała się na szóstym miejscu w Unii Europejskiej  (2 mld 226 mln euro). Pierwsze miejsce zajęły Niemcy (12 mld 241 mln euro), druga była Wielka Brytania (10 mld 199 mln euro), a trzecie Włochy (5 mld 737 mln euro). Przed Polską znalazły się jeszcze: na czwartym miejscu Francja oraz na piątym Hiszpania.

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Wicepremier


Podaję liczby: mamy najwięcej sędziów na 10 tys. mieszkańców, z budżetu wydajemy na sądownictwo aż 1,8% PKB, gdy średnia unijna to 0,6%.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >