Mateusz Morawiecki o sytuacji na rynku pracy w Polsce

Premier Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu dla czasopisma „Sieci” opublikowanego 2 lipca 2018 r. W wywiadzie poruszono m.in temat planów rządu w kwestii rozwoju gospodarczego Polski, sporów z opozycją oraz aktualnych wyzwań ekonomicznych kraju.

Sprawdzone wypowiedzi

Mateusz Morawiecki

Szacunki mówią, że już w tej chwili brakuje w Polsce ok. 150 tys. pracowników.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny odnośnie popytu na pracę w I kwartale 2018 roku, liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej jedną osobę wyniosła 152,4 tys. W stosunku do IV kwartału 2017 liczba ta wzrosła o 34,6 tys, czyli o 29,4%. W związku z powyższym wypowiedź uznać można za prawdziwą.

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów


Szacunki mówią, że już w tej chwili brakuje w Polsce ok. 150 tys. pracowników.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >