Mateusz Morawiecki o wpływach do budżetu z zysku NBP

Mateusz Morawiecki był gościem Bogdana Rymanowskiego w programie Jeden na jeden. Rozmowa dotyczyła głównie założeń projektu ustawy budżetowej na rok 2017.

Sprawdzone wypowiedzi

Mateusz Morawiecki

Założyliśmy bardzo konserwatywnie, prawie że  zerowy, a tak dokładnie bardzo niski, o 90% niższy wpływ do budżetu ze strony NBP.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2017 dochody z wpłat z zysku Narodowego Banku Polskiego powinny wynieść 6,27 mln. Z kolei ustawa budżetowa na rok 2016 zakładała wysokość dochodów z wpłat z zysku Narodowego Banku Centralnego na poziomie 3,2 mld. Rzeczywisty wpływ do budżetu państwa w roku 2016 z tytułu zysku z NBP był wyższy niż zaplanowany w ustawie budżetowej i wyniósł 7,86 mld.

Założenie wysokości dochodów z wpłat z zysku Narodowego Banku Centralnego w roku 2017 w stosunku do roku 2016 jest mniejsze więc o około 80,4% (2,57 mld). Z kolei różnica pomiędzy rzeczywistym wpływem do budżetu państw w roku 2016 z zysku NBP, a przewidzianym zyskiem z tego tytułu w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 wynosi około 7,23 mld (92%).

Mateusz Morawiecki

Mamy bezrobocie najniższe w historii. Poniżej 6% wg Eurosatu

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi opublikowanymi na stronie Eurostat bezrobocie w Polsce we wrześniu 2016 roku wyniosło 5.9%. Jest to najniższy wynik dla naszego kraju od 2004 roku kiedy to bezrobocie wśród Polaków zdolnych do pracy wynosiło 19.1%.  

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny bezrobocie w Polsce w sierpniu 2016 roku wyniosło 8.4% spośród Polaków zdolnych do pracy. Jest to najniższa notowana stopa bezrobocia od czerwca 1991 roku.

Należy zaznaczy, że w styczniu 1990 roku stopa bezrobocia notowana przez GUS wynosiła 0,3% powiększając się o średnio 0.5-0.7% miesięcznie, by w końcu przekroczyć granice 8.4% w czerwcu 1991 roku. Było to związane z przemianami ustrojowymi jakie dokonywały się w Polsce po 1989 roku.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >