Mateusz Morawiecki o wydatkach na służbę zdrowia

Premier Mateusz Morawiecki podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy wygłosił przemówienie, otwierające sesję plenarną „Inwestycje w zdrowie a gospodarka zdrowia – wyzwania zdrowotne państwa w kontekście rozwoju gospodarczego”. Odniósł się w nim do wydatków budżetowych na służbę zdrowia.

Sprawdzone wypowiedzi

Mateusz Morawiecki

Jeszcze trzy lata temu (…) na służbę zdrowia wydawaliśmy niespełna 4% PKB. Dzisiaj przeznaczamy 4,86% w roku 2019.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego zamieszczonymi w Narodowym Rachunku Zdrowia za rok 2015, wydatki publiczne na służbę zdrowia 3 lata temu wynosiły 79,9 mld zł. Przy Produkcie Krajowym Brutto Polski wynoszącym wówczas 1,799 bln zł oznacza to, że wydatki publiczne na służbę zdrowia stanowiły wtedy 4,44% PKB, a więc zdecydowanie więcej niż podał premier:

W drugiej części swojej wypowiedzi, Mateusz Morawiecki nawiązał do nowelizacji ustawy podnoszącej rokrocznie poziom finansowania służby zdrowia. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na finansowanie ochrony zdrowia przeznacza się corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6% produktu krajowego brutto, z zastrzeżeniem że wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018–2024 nie może być niższa niż:

  1. 4,67% produktu krajowego brutto w 2018 r.;
  2. 4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r.;
  3. 5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r.;
  4. 5,22% produktu krajowego brutto w 2021 r.;
  5. 5,41% produktu krajowego brutto w 2022 r.;
  6. 5,60% produktu krajowego brutto w 2023 r.;
  7. 5,80% produktu krajowego brutto w 2024 r.

Oznacza to, że próg finansowania służby zdrowia w kwocie 6% PKB ma zostać osiągnięty w roku 2025.

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów


Trzy lata temu (…) na służbę zdrowia wydawaliśmy niespełna 4% PKB. Dzisiaj przeznaczamy 4,86% w roku 2019.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >