Mateusz Morawiecki o wymiarze sprawiedliwości w Polsce

Portal 300polityka opublikował w poniedziałek I część wywiadu z wicepremierem Mateuszem Morawieckim. W rozmowie przytoczył on dane dotyczące liczby pracowników w administracji sądowej w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej oraz sprawności postępowań sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Wicepremier poruszył również kwestię wzrostu wpływów do budżetu z tytułu podatku CIT.

Sprawdzone wypowiedzi

Mateusz Morawiecki

Mamy trzecie miejsce pod względem liczby pracowników administracji sądowej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Europejska Komisja na Rzecz Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości raz na dwa lata sporządza wyniki badań dotyczące europejskich sądów, które są odzwierciedleniem danych sprzed dwóch lat. Według aktualnych statystyk sporządzonych w roku 2016 (dane za 2014), Polska ze wskaźnikiem 107,9 pracowników administracyjnych sądowej na 100 tys. mieszkańców, zajmuje 3 miejsce wśród krajów UE (za Chorwacją – 166,5 oraz Słowenią – 162,8).

W aktualnym raporcie nie została podana dokładna liczba pracowników. W poprzednim, przy współczynniku 106,0 (3 miejsce); wynosiła ona 40 844, co dawało nam drugie miejsce w UE pod tym względem.

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
wicepremier


Mamy trzecie miejsce pod względem liczby pracowników administracji sądowej.

Mateusz Morawiecki

[Mamy] 26 miejsce w UE pod względem sprawności postępowań sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Z raportu CEPEJ z 2016 roku wynika, że  pod względem czasu trwania postępowania w sprawach cywilnych i gospodarczych, Polska zajmuje 13 miejsce spośród krajów UE (przy braku danych dla Bułgarii, Portugalii, Cypru i Wielkiej Brytanii, Irlandii i Belgii) i zajmowały one średnio 203 dni.

Nie można w tych badaniach  w sposób jednoznaczny określić pozycji Polski na tle wszystkich krajów unijnych, bowiem spośród 28 krajów członkowskich, w raporcie brakuje danych dla sześciu.

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
wicepremier


[Mamy] 26 miejsce w UE pod względem sprawności postępowań sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Mateusz Morawiecki

My mamy po 8 miesiącach wzrost (wpływów z CIT – przyp. Demagog) o ponad 13 proc. z poprzednim rokiem.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według informacji Ministerstwa Finansów dotyczącej wykonania budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2017, wpływy z podatku CIT wzrosły o 13,3% (2,4 mld zł) w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
wicepremier


My mamy po 8 miesiącach wzrost [wpływów z CIT] o ponad 13 proc. z poprzednim rokiem.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >