Mateusz Szczurek – Rozmowa Dnia

Minister finansów Mateusz Szczurek w  Rozmowie Dnia o obniżce stóp procentowych.

Sprawdzone wypowiedzi

Mateusz Szczurek

I pierwsze dane dotyczące na przykład rynku pracy w tym roku są budujące. Cały czas (1)po odsezonowaniu mamy do czynienia ze spadkiem stopy bezrobocia, wzrostem zatrudnienia, po raz pierwszy od pewnego czasu nie tylko (2) bezrobocie łącznie zharmonizowane według statystyk europejskich jest sporo poniżej unijnej, ale także (3) bezrobocie wśród młodych jest także mniejsze od przeciętnej w Unii Europejskiej, tutaj mam raczej dobre wiadomości, chociaż tempo poprawy jest niewątpliwie mniejsze niż było w 2014 roku

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych Eurostatu stopa bezrobocia (uwzględniająca czynnik sezonowy) w Polsce w ostatnich miesiącach stale malała:

Polska

Stopa bezrobocia (%)

Październik 2014

Listopad 2014

Grudzień 2014

Styczeń 2015

8,5

8,3

8,2

8,0

 

Według danych opublikowanych przez Eurostat w ostatnich miesiącach 2014 roku stopa bezrobocia w Polsce była niższa niż stopa bezrobocia w 28 krajach Unii Europejskiej. Podobnie rozpoczął się 2015 rok – stopa bezrobocia w Polsce jest niższa od unijnej o 1,8 pkt. proc. W porównaniu z początkiem roku 2014, sytuacja w styczniu 2015 roku jest korzystniejsza dla Polski: stopa bezrobocia spadła, ale także zwiększyła się różnica między unijną, a wyliczoną dla Polski stopą bezrobocia.

Stopa bezrobocia (%)

Styczeń 2014

Październik 2014

Listopad 2014

Grudzień 2014

Styczeń 2015

UE28

10,6

10,0

10,0

9,9

9,8

Polska

9,9

8,5

8,3

8,2

8,0

 

  • *”Zharmonizowana stopa bezrobocia jest wynikiem przyjętej przez Eurostat ujednoliconej metody wyznaczania tego wskaźnika dla każdego z krajów Unii Europejskiej. Dane obliczane są przez Eurostat w oparciu o kwartalne wyniki badania siły roboczej (BAEL), uwzględniającego definicję Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) oraz miesięczne dane z bezrobocia rejestrowanego.”  (Zródlo: Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń,  Główny Urząd Statystyczny – Departament Pracy i Warunków Życia, Warszawa)

Stopa bezrobocia wśród młodych w Polsce w styczniu 2015 roku jest niższa niż stopa bezrobocia wśród młodych w Unii Europejskiej. Badania Eurostatu wskazują jednak na niewielką różnicę między unijną, a występującą w Polsce w tym czasie stopą bezrobocia wśród osób poniżej 25 roku życia. Jednakże, w porównaniu z początkiem 2014 roku, jest to znacząca poprawa: stopa bezrobocia wśród młodych w ciągu roku zmniejszyła się w UE o 2,1 pkt. proc., podczas gdy w Polsce aż o 5,2 pkt. proc.

Stopa bezrobocia wśród młodych < 25 lat (%)

Styczeń 2014

Październik 2014

Listopad 2014

Grudzień 2014

Styczeń 2015

UE28

23,3

21,8

21,6

21,3

21,2

Polska

26,3

22,4

21,9

21,3

21,1

Dla porównania: najniższe stopy bezrobocia wśród młodych w styczniu 2015 roku występują w Niemczech (7,1%), Austrii (8,2%) i Danii (10,8%). Najwyższe bezrobocie w UE wśród osób poniżej 25 roku życia występuje w Hiszpanii (50,9%).

 

Mateusz Szczurek

czy jest kraj w Europie, który ma jednolitą stawkę VAT?

M.S. Dania na przykład.

(…)Która ma zresztą bardzo wysoką stawkę VAT, która z pewnością nie powinna być modelem pod tym względem, bo akurat pod względem wysokości podatków, wydatków publicznych Dania jest jednym z rekordzistów w Unii Europejskiej.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jedynym krajem UE, w którym obowiązuje jednolita stawka podatku VAT jest Dania i wynosi ona 25%.

Według danych eurostatu w porównaniu wysokości stosunków wydatków publicznych do PKB krajów UE, Dania plasuje się na 4 miejscu(56,7%), za Słowenią(59,7%), Finlandią(57,8%) i Francją(57,1%).

 W Danii maksymalne stawka podatkowa PIT wynosi 55,6% i jest drugą najwyższą w UE(zaraz po Szwecji-56,6%). Stawka podatkowa CIT wynosi 25% i jest przeciętna na tle stawek CIT innych krajów UE.

taxes.JPG

bez tytułu.JPG

 

Mateusz Szczurek

[wskaźnik inflacji] jest on poniżej jednego na minusie,

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według oficjalnych danych na miesiąc luty stopa inflacji wynosi -1,6%. Zatem słowa wiceprezesa PiS-u są prawdziwe.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >