Mateusz Szczurek w RMF FM

Mateusz Szczurek na antenie RMF FM. Temat rozmowy – kondycja polskiej gospodarki oraz propozycja Prezydenta RP o zwiększeniu wydatków na zbrojenia.

Sprawdzone wypowiedzi

Mateusz Szczurek

Wciąż jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu.

 

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Deficyt budżetowy Polski wynosi 4.3% PKB (dane na koniec 2013 roku), co jest przekroczeniem o 1.3 punktu procentowego dopuszczalnej wartości.

 

Zgodnie z Traktatem z Maastricht z 1992 roku, który zawiera dokument opisujący procedurę dotyczącą nadmiernego deficytu, jego dopuszczalny poziom wynosi 3% produktu krajowego brutto (PKB).

Polska od wstąpienia do struktur europejskich osiąga poziom znacznie wykraczający poza tolerowane granice (najwyższy poziom: 7.8% w 2010 roku), w związku z czym Komisja Europejska zgodnie z procedurą z Maastricht podjęła decyzję o zastosowaniu procedury nadmiernego deficytu, która najprościej mówiąc, polega na wydaniu wytycznych dotyczących działań mających ograniczyć poziom zadłużenia.

2 czerwca 2014 roku KE zdecydowała o zawieszeniu stosowania procedury ze względu na “skuteczne działania”, zgodnie z zaleceniami ze strony Polski.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >