Czas czytania: około min.

Michał Dworczyk o przychodach z podatku VAT

25.06.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W oparciu o informacje Ministerstwa Finansów (1, 2), porównując rok 2008 z 2015, dochody z podatku VAT wzrosły o 21 338 059 tys. zł. Z kolei porównując rok 2016 z 2017, dochody z VAT-u wzrosły o 30 217 091 tys. zł. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Pierwszym, pełnym rokiem rządów Platformy Obywatelskiej był rok 2008. Zgodnie z informacjami publikowanymi przez Ministerstwo Finansów, w 2008 roku wpływy budżetowe z podatku od towarów i usług (VAT) wyniosły 101 782 739 tys. zł. Porównując ten wynik z ostatnim rokiem rządów PO (2015), gdy wpływy z podatku VAT wyniosły 123 120 798 tys. zł, można stwierdzić, że w latach 2008-2015 przychody z VAT-u wzrosły o 21 338 059 tys. zł. Jest to kwota zgodna z podanymi przez M. Dworczyka 21 mld zł.

Pierwszym, pełnym rokiem rządów Prawa i Sprawiedliwości był rok 2016. Zgodnie z informacjami publikowanymi przez MF, w 2016 roku wpływy budżetowe z podatku VAT wyniosły 126 584 120  tys. zł. Aby sprawdzić zgodność wypowiedzi M. Dworczyka z faktami, należy ustalić, jak wysokie przychody z VAT-u osiągnął budżet państwa w całym 2017 roku. Choć w zakładce „Wpływy budżetowe” na stronie Ministerstwa Finansów znajdują się informacje nie wykraczające poza I połowę 2017 roku, potrzebne dane odnaleźć można w „Sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń-grudzień 2017 roku”. Zgodnie z tym sprawozdaniem, w 2017 roku dochody z podatku VAT wyniosły 156 801 211 tys. zł (tabela 3., s. 17). Odejmując tę kwotę od wyniku za rok 2016, można stwierdzić, że w latach 2016-2017 przychody z VAT-u wzrosły o 30 217 091 tys. zł. Jest to kwota zgodna z podanymi przez M. Dworczyka 30 mld zł.

Zdaniem Michała Dworczyka, taki wzrost przychodów z podatku VAT jest zasługą polityki premiera Mateusza Morawieckiego oraz uszczelnienia ściągalności podatku VAT, natomiast korzystna koniunktura odpowiedzialna jest za to w „kilkunastu” procentach. Mając na uwadze raport z kontroli NIK, urząd zauważa wyraźny wzrost przychodów z podatku VAT, któremu towarzyszyła korzystna koniunktura gospodarcza oraz zwiększenie skuteczności organów państwa. Jednakże NIK nie przesądza, w jakim stopniu rozwiązania były odpowiedzialne za wzrost przychodów skarbu państwa. W związku z powyższym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Michał Dworczyk
szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


W ciągu całego rządu Platformy Obywatelskiej przychody z VAT-u wzrosły o 21 mld. W ciągu jednego rządu Prawa i Sprawiedliwości blisko 30 miliardów.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.