Michał Dworczyk o rozbudowie polskiej armii

Wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk był gościem Bogdana Rymanowskiego w środowym Jeden na jeden w TVN24. W rozmowie odniósł się on do planów umacniania polskich sił zbrojnych.

Sprawdzone wypowiedzi

Michał Dworczyk

To, że Wojsko Polskie będzie liczyło blisko 200 tys. żołnierzy, oficerów, to fakt.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych wprowadza nowe limity stanu osobowego Sił Zbrojnych RP. Zgodnie z nowymi przepisami, liczebność Sił Zbrojnych wynosi nie więcej niż dwieście tysięcy stanowisk etatowych żołnierzy, z czego nie więcej niż sto pięćdziesiąt tysięcy przeznacza się dla żołnierzy zawodowych.

Za przyjęciem ustawy głosowało w III czytaniu łącznie 434 posłów. Przeciwko był poseł Kukiz’15 Jacek Wilk, wstrzymało się z kolei troje posłów Nowoczesnej – Krzysztof Mieszkowski, Piotr Misiło oraz Joanna Scheuring-Wielgus oraz dwóch posłów Unii Europejskich Demokratów – Stefan Niesiołowski i Jacek Protasiewicz.

Share The Facts
Michał Dworczyk
wiceminister obrony narodowej


To, że Wojsko Polskie będzie liczyło blisko 200 tys. żołnierzy, oficerów, to fakt.

Michał Dworczyk

To, że zwiększono o ponad 100 mld nakłady na modernizację i rozbudowę sił zbrojnych do 2030 roku, to fakt.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych ustala również nowe zasady finansowania Sił Zbrojnych RP:

„1. Na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż:

2,0% Produktu Krajowego Brutto – w latach 2018 i 2019;
2,1% Produktu Krajowego Brutto – w roku 2020;
2,2% Produktu Krajowego Brutto – w latach 2021–2023;
2,3% Produktu Krajowego Brutto – w latach 2024 i 2025;
2,4% Produktu Krajowego Brutto – w latach 2026–2029;
2,5% Produktu Krajowego Brutto – w roku 2030 i latach kolejnych”.

Zmieniła się również podstawa obliczania wydatków. Zgodnie z przyjętą nowelizacją, wartość PKB, od której oblicza się procent wydatków na potrzeby obronne, ustala się w oparciu o wartość określoną w założeniach projektu budżetu państwa na dany rok i dotyczy tego samego roku, na który są planowane wydatki (poprzednio ustalano ją w oparciu o wartość PKB w roku ubiegłym, co oznacza, że sumarycznie przeznaczano wówczas niższą kwotę przy tym samym udziale procentowym).

W uzasadnieniu projektu ustawy znaleźć możemy dane dotyczące tego, jak wzrastać będą w kolejnych latach nakłady na zbrojenia z powodu omówionego wyżej stopniowego zwiększania procentu PKB przeznaczanego na potrzeby obronne. Zgodnie z nimi, w przeciągu 10 lat będzie to dodatkowe ponad 111 miliardów złotych z budżetu państwa.

Share The Facts
Michał Dworczyk
wiceminister obrony narodowej


To, że zwiększono o ponad 100 mld nakłady na modernizację i rozbudowę sił zbrojnych do 2030 roku, to fakt.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >