Michał Kamiński Gościem Radia Zet

03.06.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na listę Platformy Obywatelskiej w 2009 roku oddano 3 271 852 głosy, co odpowiadało 44,43% i 25 mandatom. W tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego na Platformę zagłosowało 2 271 215 osób, czyli oddano 32,13 ważnych głosów. Platforma uzyskała 19 mandatów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.