Michał Królikowski – Gość Radia ZET

27.06.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Przerywanie ciąży jest zgodnie z art. 152 Kodeksu karnego przestępstwem zagrożonym karą nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Art. 4a ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny dopuszcza możliwość dokonania aborcji przez lekarza w trzech sytuacjach:

  • Pierwszym z nich jest ten, kiedy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety. Takie zagrożenie musi stwierdzić oczywiście lekarz, w dodatku inny niż ten, który dokonuje zabiegu. Aborcja musi być wówczas przeprowadzona w warunkach szpitalnych.

  • Drugi przypadek dopuszcza dokonanie aborcji w wyniku dużego ryzyka związanego z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem płodu albo wystąpieniem zagrożenia nieuleczalną chorobą, zagrażającą jego życiu. W takim przypadku zabieg można wykonać do 21 tygodnia ciąży.

  • Trzecia możliwość zezwala na zabieg wówczas, kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, jak na przykład gwałt, kazirodztwo, stosunki seksualne z osobą w wieku poniżej 15 lat. Przerwać ciążę można wtedy, gdy od jej początku nie upłynęło więcej, niż 12 tygodni. Jest to jedyny przypadek, który dopuszcza wykonanie zabiegu również w gabinecie prywatnym.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.