Miejsce Polski w rankingu innowacyjności

23 listopada 2016 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, która potocznie jest nazywana małą ustawą o innowacyjności.

Podpisany projekt został przygotowany przez Radę Ministrów, która w uzasadnieniu do projektu napisała, że powodem jej przygotowania jest systematyczny spadek udziału inwestycji w tworzeniu PKB. W uzasadnieniu zostało zaznaczone również to, że celem rządu jest wyrwanie Polski z tzw. „pułapki średniego rozwoju”, co ma zostać osiągnięte przy udziale uchwalonej ustawy.

Jednym z czynników wpływającym na podjęcie działań w celu poprawy wskaźnika polskiej innowacyjności jest zobowiązanie się przez Polskę, w ramach unijnej strategii wzrostu na najbliższe dziesięciolecie – Europa 2020, do podniesienia swoich wydatków w dziedzinie B+R (badań i rozwoju) do poziomu 1,7% PKB. Poziom ten, według najnowszych dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2015, wyniósł 1%. Pomimo wzrostu względem roku poprzedniego o 0,06% PKB, Polska wciąż nie spełnia kryteriów stworzonych przez Unię Europejską.

Pierwszym krokiem dążącym do poprawy polskiej innowacyjności wykonanym przez rząd Beaty Szydło było powołanie 18 stycznia 2016 roku Rady i Międzyresortowego Zespołu ds. Innowacyjności. Głównym celem powołanego organu ma być koordynacja polityki innowacyjności realizowanej przez rząd, co ma być osiągnięte poprzez współdziałanie jej członków.

W ramach powołanej Rady Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz Minister Finansów Paweł Szałamacha przygotowali rzeczony projekt ustawy, który zakłada m.in. zniesienie od 1 stycznia 2017 r. podatku dochodowego od własności intelektualnej wnoszonej do spółki. Inną ze zmian, którą niesie za sobą dokument jest zwrot gotówkowy dla start-upów prowadzących działalność B+R, w przypadku osiągania przez nie dochodów zbyt małych do pełnego skorzystania z ulgi podatkowej. Ustawa nowelizuje również przepisy o podatkach dochodowych, co ma wprowadzić instrumenty podatkowe, które wspierałyby prowadzenie działalności badawczo- rozwojowej.

Część przepisów zawartych w ustawie wchodzi w życie po upływie 30 dni od chwili jej podpisania, a część od 1 stycznia 2017 roku

Wicepremier Jarosław Gowin w rozmowie w Gościu Wiadomości 23 listopada 2016 roku stwierdził: “Dzisiaj mówi się, że między nauką a gospodarką rozciąga się taka dolina śmierci, czyli wynalazki polskich naukowców wpadają w próżnię i nie są realizowane w gospodarce. Dzięki tej ustawie, którą podpisał Pan Prezydent budujemy pomost nad doliną śmierci”. Minister w rządzie Beaty Szydło wypowiedział się również na temat miejsca Polski w światowym rankingu innowacyjności, co zostało zweryfikowane przez zespół Demagoga.

Sprawdzone wypowiedzi

Jarosław Gowin

Pod względem innowacyjności gospodarki znajdujemy się pod koniec czwartej dziesiątki.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według The Global Innovation Index 2016 Polska zajmuje 39. Miejsce (na 128 notowanych państw) pod względem innowacyjności gospodarki, uzyskując 40,2 na 100 możliwych punktów

W rankingu tym pierwsze miejsce zajęła Szwajcaria (z wynikiem 66,3 pkt), przed Szwecją oraz Wielką Brytanią. Na czwartym miejscu uplasowano Stany Zjednoczone.

Rok wcześniej, Polska zajęła 46. miejsce, zdobywając dokładnie tyle samo punktów co w roku obecnym. Awans o 7 pozycji nie jest więc wynikiem wzrostu innowacyjności w Polsce lecz spadkiem tego wskaźnika w innych krajach.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >