Minister edukacji narodowej w Kontrwywiadzie RMF

Joanna Kluzik-Rostkowska była gościem Kontrwywiadu RMF. Minister edukacji narodowej odniosła się do obecnej sytuacji sześciolatków, które poszły do szkoły, opinii ich rodziców. Kluzik-Rostkowska skomentowała również sprawy dotyczące kampanii prezydenckiej.

Ciekawą kwestią, choć nie do końca możliwą do pomiaru była teza postawiona przez minister Kluzik-Rostkowską: większość rodziców mówi tak: ja nie mam żadnych wątpliwości, że moje dziecko jest gotowe, żeby pójść do szkoły. Nie wiem, czy gotowa jest szkoła.

Postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda poziom zadowolenia rodziców z podjętej decyzji.

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych jesienią 2012 roku i wiosną 2013 roku wynika, że duża część rodziców 6-latków uczęszczających do I klasy szkoły podstawowej jest zadowolona z edukacji jaka odbywa się w szkole. W porównaniu z jesienią 2012 i wiosną 2013 można zauważyć nieznaczny spadek zadowolenia rodziców – o 3,2 pkt, proc.

 

Poziom zadowolenia rodziców z edukacji dziecka (jesień 2012, wiosna 2013; w %)

Czy jest Pan(i) zadowolony(a)
z edukacji dziecka, jaka odbywa się w szkole/przedszkolu?

6-latek uczęszcza do „zerówki” w przedszkolu

6-latek uczęszcza do „zerówki” w szkole

6-latek uczęszcza do I klasy szkoły podstawowej

jesień 2012

wiosna 2013

jesień 2012

wiosna 2013

jesień 2012

wiosna 2013

całkowicie zadowolony

87,1

82,9

81,7

78,6

83,8

80,6

 

W tym samym badaniu zapytano rodziców 6-latków o poziom zadowolenia z podjętej przez siebie decyzji.

 

Poziom zadowolenia rodziców z decyzji o posłaniu dziecka do klasy pierwszej w wieku 6 lat (jesień 2012, wiosna 2013; w %)

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że Pana(i) dziecko rozpoczęło naukę w klasie pierwszej w wieku 6 lat

6-latek uczęszcza do I klasy szkoły podstawowej

jesień 2012

wiosna 2013

zdecydowanie tak

64,4

62,2

raczej tak

27,8

25,2

raczej nie

6,0

7,9

zdecydowanie nie

1,8

4,7

Razem

100

 

Wyniki badań wskazują że zdecydowana większość rodziców jest zadowolona z podjętej przez siebie decyzji.

Z raportu CBOS “Edukacja małych dzieci” z 2011 rokutakże wynika, że rodzice 6-latków uczących sie w 1 klasie szkoły podstawowej są zadowoleni z podjętej przez siebie decyzji. (str.34, 42). Rodzice dzieci z rocznika 2004 wyrażają zadowolenie, że ich dziecko uczy się w 1 klasie szkoły podstawowej (73,5% – zdecydowanie tak, 18,4% – raczej tak).

 

Sprawdzone wypowiedzi

Joanna Kluzik- Rostkowska

Co więcej zbadaliśmy rodziców, którzy wysłali dzieci jako 6-letnie, teraz są w II klasie, i zdecydowana większość podjęłaby tę samą decyzję.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Cytowane przez panią Minister badanie, przeprowadzone przez dr hab. Beatę Maria Nowak i mgr. Jacka Krawczyka z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM, objęło rodziców i nauczycieli sześciolatków, które w roku szkolnym 2012/13 rozpoczęły naukę w I klasie szkoły podstawowej. Wyniki badania, przeprowadzonego na losowo wybranej, reprezentatywnej grupie rodziców i nauczycieli zostały opublikowane w maju 2014 roku. Wykazano w nich, że 79% rodziców, gdyby mogła ponownie decydować, czy wysłać swoje dziecko do szkoły, podjęłoby taką samą decyzję. Generalnie, badanie pokazało, że rodzice dobrze oceniają przygotowanie szkół i nauczycieli do przyjęcia sześciolatków.

Joanna Kluzik- Rostkowska

Nie rozumiem, dlaczego stowarzyszenie, które mówi, że broni praw rodziców, domaga się powrotu płatnych zajęć w przedszkolu.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Joanna Kluzik-Rostowska mówi tutaj o Stowarzyszeniu Rzecznik Praw Rodziców, które starało się m.in. o rozpisanie referendum w sprawie obniżenia wieku szkolnego do sześciu lat.

Stowarzyszenie złożyło obywatelski projekt ustawy, który zakłada możliwość organizacji odpłatnych zajęć dodatkowych na wniosek rady rodziców. Zajęcia dodatkowe wybraliby sami rodzice. Opłaty jak i zajęcia te nie będą obowiązkowe (Pkt 4 i-k projektu ustawy).

W związku z powyższymi informacjami, wypowiedź należy uznać za manipulację, ponieważ sugeruje, że płatne zajęcia byłyby obowiązkowe dla wszystkich dzieci we wszystkich przedszkolach. Minister pominęła istotny fakt zmieniający znaczenie jej słów.

Joanna Kluzik- Rostkowska

Powrót do systemu 8+4 to jest z automatu zagrożenie utraty pracy dla 100 tys. nauczycieli gimnazjów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na podstawie raportu opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (data publikacji 15 stycznia 2015 r.) Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014 wynika, że zatrudnionych nauczycieli gimnazjum, którym grozi utrata pracy jest 100 548,48 osób.

 

gus.png

Dane na podstawie raportu GUS-u, str. 254

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >