Minister Elżbieta Rafalska o współczynniku dzietności w Polsce

Elżbieta Rafalska w dn. 11.06.2018 r. była gościem programu „Sygnały Dnia” w radiowej Jedynce. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej mówiła m.in. o rządowym programie „Dobry Start”, który przewiduje kwotę 300 zł dla każdego ucznia, a także o oddziaływaniu programu „Rodzina 500+” na społeczeństwo.

Sprawdzone wypowiedzi

Elżbieta Rafalska

Dane dotyczące demografii również pokazują, że wskaźnik dzietności w 2017 roku był na niespotykanym od wielu, wielu lat [poziomie] 1,45.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Współczynnik dzietności, inaczej nazywany poziomem płodności, jest współczynnikiem określającym liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat). Szacunki wskazują, że warunkiem zapewnienia stabilnego rozwoju demograficznego kraju, na każde 100 kobiet w wieku 15-49 lat powinno przypadać średnio 210-215 dzieci (zob. A. Galik, “Wybrane instrumenty aktywizacji zawodowej kobiet w ciąży i po porodzie w Polsce” [w:] “Współczesna Gospodarka” 2015, Vol. 6 Issue 1, s. 34), co oznacza, że optymalny współczynnik dzietności wynosi od 2,1 do 2,15. Wskaźnik ten jest jednocześnie nazywany wskaźnikiem zastępowalności pokoleń (ang. replacement-level fertility), gdyż reprezentuje średnią liczbę dzieci, które kobieta musiałaby urodzić, mając jednocześnie córkę, która dożyje wieku rozrodczego. Jeśli wskaźnik zastępowalności pokoleń utrzyma się na optymalnym poziomie 2,1 przez wystarczająco długi okres, wówczas każde pokolenie będzie w stanie „zastąpić się” w przypadku braku migracji.

Elżbieta Rafalska w swojej wypowiedzi odwołuje się do danych Głównego Urzędu Statystycznego. Z opublikowanej przez GUS informacji sygnalnej pt. „Urodzenia i dzietność” wynika, że współczynnik dzietności w roku 2017 wyniósł 1,45 i był najwyższy w perspektywie ostatnich 20 lat. Porównywalny wynik, według danych GUS-u, odnotowano w 1997 roku: 1,468 (zob. Rocznik Demograficzny 2017, s. 58-59).

Minister Elżbieta Rafalska przywołuje prawidłowe dane, w związku z tym jej wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

Share The Facts
Elżbieta Rafalska
minister rodziny, pracy i polityki społecznej


Dane dotyczące demografii również pokazują, że wskaźnik dzietności w 2017 roku był na niespotykanym od wielu, wielu lat [poziomie] 1,45.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >