Minister finansów o kondycji polskiej gospodarki

Minister Finansów Mateusz Szczurek był gościem Radiowej Jedynki. Odpowiadał na pytania dotyczące kondycji polskiej gospodarki, deficytu budżetowego i loterii paragonowej.

 

Sprawdzone wypowiedzi

Mateusz Szczurek

Decyzja Rady Unii Europejskiej w grudniu mówi o tym, że Polska powinna ograniczyć deficyt finansów publicznych, tu jeszcze raz powtarzam, tu nie jest mowa o deficycie budżetowym, tym centralnym, ale całego sektora finansów publicznych dotyczącego również wszystkich tych części, których centralny deficyt nie obejmuje. Musimy ograniczyć deficyt poniżej 3% PKB z 4,3, jak dzisiaj już wiemy, w 2013 roku, a w tym roku przynajmniej do 3,9.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według zalecenia Rady Unii Europejskiej z 2 grudnia 2013 roku Polska powinna osiągnąć docelową wartość deficytu na poziomie 4,8 % PKB w 2013 r. (udało się osiągnąć poziom 4,3 % PKB), 3,9 % PKB w 2014 r. oraz 2,8 % PKB w 2015 r., co w całości zgadza się ze słowami ministra Szczurka.

Mateusz Szczurek

Ale pamiętajmy o tym, że znaczenie eksportu na Wschód jest ciągle jeszcze w Polsce nie aż tak wielkie, jak było np. przed kryzysem rosyjskim w 98 roku. Rosja i Ukraina były znacznie ważniejszymi partnerami handlowymi niż są dzisiaj.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Przed kryzysem finansowym w Rosji w 1997 roku wartość wszystkich towarów eksportowanych z Polski wynosiła 25.7 mld dolarów . Eksport do Rosji wynosił wtedy 1,8 mld dolarów co stanowiło około 7% całego eksportu. Wartość eksportu do Ukrainy – 838 mln dolarów to mniej więcej 3,3% ówczesnej wartości eksportu z Polski.

 

W 2013 roku polski eksport wyniósł 152,8 mld euro, udział w nim Rosji (8,1 mld) i Ukrainy (4,3 mld) wyniósł odpowiednio 5,3% i 2,8% całej wartości eksportu z Polski.

 

Z porównania udziału eksportu do Rosji i Ukrainy przed 1998 rokiem i z ubiegłego roku widać, iż teza Mateusza Szczurka o tym, że znaczenie eksportu na Wschód nie jest obecnie tak duże jak przed kryzysem z 1998 roku jest prawdziwa.

 

Mateusz Szczurek

Prognozy Narodowego Banku Polskiego, które już zostały jakiś czas temu opublikowane w raporcie o inflacji, mówią o jeszcze wyższym wzroście gospodarczym w tym roku. Te liczby, które poznajemy z Głównego Urzędu Statystycznego w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy, są budujące, ostatnio dane o wzroście płac i prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego to 3,1.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

W Raporcie o inflacji przewiduje się, iż PKB wzrośnie o 2% w porównaniu z rokiem ubiegłym i ma wynosić 3,6% co znaczy, że jest o 0,5% wyższa od prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego z początku kwietnia. Zapowiadany wzrost PKB dla Polski w 2014 roku według IMF to 3,1%.

Dane GUS dotyczące miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2014 roku pokazują wzrost płac o 180,55 zł w porównaniu ze statystyką z całego 2013 roku. Infromacje dotyczące średniej płacy we wszystkich sektorach gospodarki w I kwartale 2014 roku zostaną opublikowane 12 maja 2014 roku.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >