Minister Radziwiłł w Radiu Zet

Minister Radziwiłł w rozmowie w Konradem Piaseckim w Radiu Zet, wspominał o liście leków refundowanych i powodach kolejek do niektórych lekarzy specjalistów. Sprawdziliśmy prawdziwość jego wypowiedzi.

Sprawdzone wypowiedzi

Konstanty Radziwiłł

 1129 leków jest bezpłatnych dla osób starszych

Prawda Ukryj uzasadnienie

Obietnica refundacji leków dla seniorów pojawił się na przedwyborczej konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie 12 września 2015 r., kiedy kandydatka na premiera Beata Szydło przedstawiła wprowadzenie bezpłatnych leków dla osób starszych jako jeden z projektów do realizacji w ciągu pierwszych 100 dni działań rządu.

„Projekt 75 plus” według ustawodawcy ma przyczynić się  do poprawy stanu zdrowia osób starszych dzięki temu, że zaczną one w większym stopniu stosować przepisywane im leki. Może to  również pozytywnie wpłynąć na  ich    ogólne samopoczucie i wzrost aktywności w środowisku społecznym. Mimo kosztów związanych z realizacją projektu przewidywany jest również jego  pośredni pozytywny skutek dla Skarbu Państwa w postaci obniżenia kosztów hospitalizacji osób starszych, wynikającej często z zaniechania przez nie przyjmowania niezbędnych leków. Ustawa ma być również realizacją obowiązku nałożonego na państwo przez artykuł 68 ust. 3 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Na liście leków bezpłatnych dla seniorów znajduję się obecnie dokładnie 1129 leków. Nadal trwają jednak pracę nad rozszerzeniem listy.  Ministerstwo planuję rozszerzyć w przyszłości listę leków bezpłatnych, dlatego też już teraz trwają rozmowy z przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego. Projekt jest również realizacją jednej z części expose Premier Beaty Szydło oraz programu PiS. Prawo do bezpłatnych leków mają osoby, które ukończyły 75 rok życia ( od dnia 75 urodzin). Weryfikacja osób następuje przez numer PESEL, jednakże osoby nie posiadające numeru weryfikowane są na podstawie daty urodzenia. Recepty na tak refundowane leki są wydawane przez lekarzy pierwszego kontaktu, a także uprawnione pielęgniarki POZ. Na liście znajdują się leki posiadające te same substancję. Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł poinformował, iż w 2017 roku na projekt przeznaczy się 564,3 mln zł. Projekt zmian w wykazie leków refundowanych wszedł w życie 1 września br.

Koszty związane z realizacją obietnicy zostały oszacowane na łącznie 8 274,6 mln złotych w ciągu najbliższych dziesięciu lat (w pierwotnym projekcie było to 8 644,6 mln zł, jednak zmniejszono koszty przewidziane na bieżący rok), przy czym zaplanowane wydatki mają z roku na rok konsekwentnie wzrastać ze względu na planowane stopniowe rozszerzanie listy refundowanych leków oraz przyrost populacji w wieku powyżej 75. roku życia. Zostaną one w całości pokryte przez Budżet Państwa, w formie dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szczegółowe finansowanie projektu:

2017- 564 mln zl

2018- 643,3 mln zł

2019- 733, 4 mln zł

2020- 836 mln zł

 

Konstanty Radziwiłł

Jest w Polsce ponad trzy miliony ludzi, którzy chorują na cukrzycę, znaczna większość z nich na tak zwaną cukrzycę II typu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) definiuje cukrzycę jako przewlekłą chorobę metaboliczną, charakteryzującą się wysokim poziomem glukozy we krwi tzw. hiperglikemią. W 2015 roku było w Polsce ponad 2,2 miliona osób ze zdiagnozowaną cukrzycą. Jednak jak podają badania Narodowego Funduszu Zdrowia i Koalicji-Cukrzyca, liczba cukrzyków w Polsce może wynosić nawet 3,5 miliona osób. Z czego 85-90% przypadków zachorowań jest to cukrzyca typu II i objawia się ona najczęściej u osób po 45. roku życia.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >