Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Kontrwywiadzie RMF FM

Minister Rodziny Pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska w Kontrwywiadzie RMF FM przedstawiała projekt „Rodzina 500+”.

Sprawdzone wypowiedzi

Elżbieta Rafalska

53 proc. polskich rodzin to są rodziny 2+1.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według raportu GUSu Warunki życia rodzin w Polsce z 2014 roku wśród wszystkich małżeństw z dziećmi na utrzymaniu te z jednym dzieckiem stanowiły 41,7% (wśród małżeństw oraz związków nieformalnych 42,8%), z 2 dzieci – 40,8% (wśród małżeństw oraz związków nieformalnych – 39,9%), z 3 dzieci i więcej – 17,5% (wśród małżeństw oraz związków nieformalnych 17,3%). W strukturze gospodarstw domowych małżeństwa/związki nieformalne z co najmniej jednym dzieckiem na utrzymaniu i innymi osobami stanowią 12,7%. W wynikach Narodowego Spisu Powszechnego z 2011r. rzeczywiście pojawia się liczba 53,3% jednak jest to odsetek rodzin posiadających tylko jedno dziecko na utrzymaniu do 24 roku życia spośród rodzin posiadających dzieci. Nie uwzględnia się rodzin które dzieci nie posiadają na utrzymaniu, a jest to liczba 2673 tys. rodzin. Wg. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art. 23 rodzinę zawiera się z chwilą zawarcia małżeństwa. W tym wyniku uwzględnione są również osoby samotnie wychowujące dzieci, a więc nie będące rodzinami 2+1. Sam odsetek małżeństw/partnerów z dziećmi wynosi 51,3% i nie jest w nim uwzględniona ilość posiadanych dzieci.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >