Włodzimierz Karpiński o prywatyzacji polskiej chemii

Włodzimierz Karpiński poinformował, że na „Liście podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa” znalazła się Grupa Azoty co przekreśla prywatyzacyjne dążenia poprzednich ekip rządowych. Jednak czy rząd PO zawsze sprzeciwiał się prywatyzacji polskiej chemii?

Na podstawie artykułu Biznes Alert.

Sprawdzone wypowiedzi

Włodzimierz Karpiński

Dokumenty przygotowywane przez poprzednie rządy mówiły o prywatyzacji polskiej chemii. My postawiliśmy temu tamę.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Z kontekstu wypowiedzi Ministra Skarbu Państwa wynika, że odnosi się on do Grupy Azoty S.A., bo ona jako jedyna z wymienionych w omawianym w artykule dokumencie jest przedstawicielem sektora chemicznego. Opracowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa i przyjęty 27 marca 2012 r. przez radę Ministrów dokument pt. Plan prywatyzacji na lata 2012-2013 jasno stwierdza, że “w Planie Prywatyzacji zakłada się kontynuowanie prywatyzacji spółek sektora (…) takich jak: Ciech S.A., Zakłady Azotowe Puławy S.A., Zakłady Chemiczne Police S.A., czy Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. (…)”.

Dokument z 21 kwietnia 2008 r. zatytułowany “Ocena Przebiegu Prywatyzacji Majątku Skarbu Państwa” informował, że “Procesy przekształceń własnościowych w sektorze wielkiej syntezy chemicznej prowadzone były przez spółkę Nafta Polska S.A. W 2007 roku rozpoczęty został proces prywatyzacji spółek Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu oraz Zakładów Azotowych w Tarnowie -Mościcach S.A.”

Sekretarz stanu w MSP w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, Paweł Szałamacha, również  mówił o tym 16 lutego 2006 r. Stenogram dostępny jest w archiwum na stronie Sejmu:

“Jeżeli chodzi zaś o procesy prywatyzacyjne odnośnie do tych czterech firm, to zasadniczą cechą tych procesów jest wybór indywidualnej ścieżki dla każdej z nich. Tu mówimy o czterech firmach: o Zakładach Azotowych Kędzierzyn, o Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach, o Organice-Sarzynie oraz Zachemie. Dwie pozostałe największe firmy tego sektora, Puławy i Police, są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i koncepcje co do ich prywatyzacji będą ewentualnie opracowywane w ministerstwie. Stwierdzamy, że odstąpienie od prywatyzacji tej czwórki dzisiaj spowodować może w średnim okresie, w ciągu następnych 3–5 lat, problemy finansowe tych spółek. Te firmy potrzebują mocnych właścicieli dysponujących zasobami finansowymi pozwalającymi na ich modernizację, na wdrożenie tego, co czeka je w przyszłości, czyli dyrektywy unijnej REACH. ” (s. 124)

Z dokumentów przedstawionych wyżej wynika, że zarówno rząd PiS, jak i PO były zwolennikami prywatyzacji Grupy Azoty. Dopiero najnowszy dokument, wspomniane już wyżej Priorytety zarządzania portfelem podmiotów nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa do roku 2015 w załączniku z dnia 30 czerwca 2014 r. odnoszą się do Grupy Azoty S.A. jako do “podmiotu o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa”.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >