Minister Środowiska w wywiadzie dla Radia Maryja o COP21

Minister Środowiska Jan Szyszko był gościem wywiadu w Radiu Maryja, w którym mówił o szczycie klimatycznym COP21 w Paryżu i sukcesach Polski w zakresie zmian w środowisku.

 

 

 

Zdjęcie pochodzi ze strony: flickr.com

Sprawdzone wypowiedzi

Jan Szyszko

Szczyt COP zgromadził prawie 200 państw świata.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według oficjalnego dokumentu  ( UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE – lista składa się z trzech części)  w szycie wezmą udział przedstawiciele 195 państw.

Jan Szyszko

Pogarsza się jakość wody – ponad 30 procent populacji ludzkiej na świecie cierpi na brak dobrej wody lub w ogóle na brak dostępu do jakiejkolwiek wody.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z raportem Organizacji Narodów Zjednoczonych World Water Development Report 2015, 748 mln ludzi na świecie nie ma dostępu do źródeł wody pitnej, a 2,5 mld ludzi nie ma możliwości korzystania z podstawowych urządzeń sanitarnych i wody pitnej dobrej jakości. Przy światowej populacji wynoszącej 7,3 mld ludzi, liczba osób z ograniczonym dostępem o wody pitnej wynosi 34%.

Jan Szyszko

Zostały stworzone ramy prawne ku temu, aby przeciwdziałać tym procesom, które zostały zarysowane w 1992 roku na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro. Te ramy prawne zostały ustanowione w formie trzech głównych konwencji gospodarczych świata: klimatycznej ONZ, o ochronie bioróżnorodności oraz o upustynnieniu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W Agendzie 21, dokumencie powstałym w trakcie Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, zawarto szereg problemów współczesnego świata, związanych głównie ze zrównoważonym rozwojem, zmianami klimatycznymi, ubóstwem, zdrowiem i ochroną środowiska.

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie klimatu ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – związane z konwencją są następujące później protokoły określające limity emisji, m.in. słynny protokół z Kioto.

Konwencja o różnorodności biologicznej ma na celu ochronę różnorodności biologicznej i zrównoważone użytkowanie jej elementów.

Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia określa zasady i cele zapobiegania i/lub zmniejszenie degradacji ziemii a także jej rekultywację.

Każda z konwencji zobowiązuje sygnatariuszy do tworzenia systemów krajowych (także prawnych) mających w założeniu doprowadzić do osiągnięcia celów konwencji.

Jan Szyszko

Mimo, że te konwencje(klimatycznej ONZ, o ochronie bioróżnorodności oraz o upustynnieniu – przyp. red.) zostały wprowadzone w życie, a minęło już ponad 20 lat od tego momentu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Konwencje klimatyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych, o których mówił minister to:

Jak wynika z powyższych informacji dwie pierwsze Konwencje weszły w życie 23 natomiast Konwencja o pustynnieniu 21 lat temu, natomiast przez Polskę zostały ratyfikowane znacznie później, bo 19 i 13 lat temu.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >