Minister Waszczykowski o repatriantach i ambasadach

Wczoraj Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski przedstawił informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku. Sprawdzamy wypowiedzi dotyczące repatriantów z Kazachstanu i polskich placówek dyplomatycznych.

Sprawdzone wypowiedzi

Witold Waszczykowski

Największa grupa repatriantów – ponad 150 osób,  przybyła w grudniu ubiegłego roku z  Kazachstanu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

20 grudnia 2016 roku przybyła do Polski grupa 153 osób polskiego pochodzenia z Kazachstanu. Zostali oni zaproszeni do kraju przez premier Beatę Szydło. Przed przybyciem przebywali w Astanie, gdzie pomocy konsularnej udzielali im pracownicy Ambasady RP w Astanie i Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty.

Osoby polskiego pochodzenia trafiły do Domu Polonii w Pułtusku. Opiekę nad nimi przejęło Stowarzyszenie Wspólnota Polska, które przygotowała dla nich specjalny program adaptacyjno-edukacyjny.

Największa grupa repatriantów pochodzi z okolic Kokczetaw, ze wsi Jasna Polana, Tajynsza, Kellerowka, Donieckoje, Podolskoje, Oziornoje.

Rząd pracuje nad nową ustawą o repatriacji (obecnie znajduje się ona na etapie konsultacji publicznych). Według zapowiedzi projektowana ustawa będzie dotyczyć osób zamieszkujących azjatycką część byłego ZSRR. Pierwszeństwo w powrocie mają mieć osoby represjonowane i ich potomkowie. Repatriacją objęci byliby również małżonkowie i dzieci tych osób. Repatrianci mogliby powrócić na dotychczasowych zasadach (czyli na zaproszenie przez samorząd) oraz w formie pomocy organizowanej przez władze centralne (repatrianci mieliby mieć zapewnione pół roku w ośrodku pobytu, zapewniony kolejny rok utrzymania i wynajem mieszkania).

W Kazachstanie mieszka ok. 34 tys. osób pochodzenia polskiego, zajmując 15. miejsce pod względem liczebności wśród ponad 130 narodowości tego państwa.

W latach 2001-2015 w ramach działań repatriacyjnych przyjechało do Polski ok. 5 tys. osób. Nowa ustawa ma umożliwić powrót kolejnym 10 tysiącom.

Witold Waszczykowski

Działają już ambasady w Senegalu i Iraku. W styczniu tego roku zostały ustanowione ambasady w Tanzanii i Panamie, a na początku lutego Konsulat Generalny w Houston. Placówki te rozpoczną pełną działalność w drugiej połowie bieżącego roku.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Polska ambasada w Senegalu działa już w Dakarze, natomiast w Iraku polska placówka funkcjonuje w Bagdadzie.

W aktualnościach na stronie MSZ możemy przeczytać, że 24 stycznia 2017 przywrócono polską ambasadę w Tanzanii (po jej zamknięciu w 2008 roku), oraz w Panamie. Możliwe, że placówki rozpoczną działalność jeszcze w pierwszej połowie tego roku.

Konsulat Generalny w Houston został natomiast powołany decyzją Ministra Spraw Zagranicznych z 27 stycznia 2017r., a decyzja ta weszła w życie 1 lutego.

Witold Waszczykowski

W latach 2008-2015 zlikwidowano kilkadziesiąt polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych. 

Prawda Ukryj uzasadnienie

W latach 2008-2015 zlikwidowano zostały następujące ambasady:

 • Jemen (2008)
 • Kambodża (2008)
 • Demokratyczna Republika Konga (2008)
 • Kostaryka (2008)
 • Laos (2008)
 • Panama (2008)
 • Senegal (2008)
 • Tanzania (2008)
 • Urugwaj (2008)
 • Zimbabwe (2008)
 • Mongolia (2009)
 • Turkmenistan (2012)
 • Afganistanu (2014)

W raporcie konsularnym MSZ poinformowało, że w latach 2008-2014 zlikwidowano 11 konsulatów generalnych oraz 13 ambasad. Polska dysponuje 11 ambasadami w Afryce, istotnie ambasada w Nigerii obejmuje swoim działaniem 10 państw. Z racji tego, że łączna liczba zlikwidowanych placówek dyplomatycznych wynosi 24 kwalifikujemy wypowiedź jako prawdziwą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >