Monika Olejnik o aktach homoseksualnych w Wielkiej Brytanii

09.07.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W Anglii i Walii kontakty homoseksualne zostały zalegalizowane na mocy Sexual Offences Act z 1967roku. W Szkocji zalegalizowano je w 1980r. w 80 artykule Criminal Justice (Scotland) Act 1980, a w Irlandii Północnej w 1982r.

Na początku lat dziewięćdziesiątych homoseksualizm był zakazany jedynie w dwóch dependencjach korony brytyjskiej: na Wyspie Man do 1992r. oraz w Jersey do 1990r.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.