Monika Płatek – PR1 Polskiego Radia

Profesor Monika Płatek, kandydatka Zjednoczonej Lewicy do Senatu RP w okręgu numer 41 (obejmujący obszar powiatów: grodziskiego, otwockiego, piaseczyńskiego i pruszkowskiego na terenie województwa mazowieckiego) była gościem Krzysztofa Grzesiowskiego w Sygnałach Dnia na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia.

Sprawdzone wypowiedzi

Monika Płatek

Depenalizacja [posiadania niewielkiej ilości marihuany] oznacza, że mamy, ale nie jesteśmy karani. Ja jestem za tym, żeby to dekryminalizować, aby to w ogóle nie było przestępstwem. I tak było do 2000 roku.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Obecnie posiadanie niewielkiej ilości marihuany jest karalne na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii:

Art. 62
ust. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
ust. 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

W teorii prawa karnego funkcjonuje wiele definicji pojęć: „depenalizacja” i „dekryminalizacja”. W pewnym zakresie uznaje się je za tożsame.

Depenalizacja wg. W. Cieślaka oznacza łagodzenie kary poprzez eliminację najsurowszych środków i zmniejszenie miary pozostałych; wg. L. Gardockiego złagodzenie lub całkowite uchylenie karalności danego typu czynu.

Dekryminalizacja wg. W. Cieślaka to wyłączenie określonych zachowań z kręgu czynów zabronionych albo przeniesienie ich z kategorii przestępstw do zbioru wykroczeń tj. czynów zabronionych o typowo mniejszym ładunku społecznej szkodliwości; wg. L. Gardockiego wyłączenie jakiegoś typu czynu z kręgu przestępstw.

Na skutek ustawy z dnia 26 października 2000 r. o zmianie uchylonej już ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. faktycznie posiadanie niewielkiej ilości marihuany jest znów karalne – nowelizacja z 2000 r. dokonała usunięcia przepisu art. 48 ust. 4, który brzmiał: „Nie podlega karze sprawca występku określonego w ust. 1 [Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe (…)], który posiada na własny użytek środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej„.

Na gruncie już nieobowiązującej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 1997 r., a dokładnie do jej nowelizacji w roku 2000 faktycznie posiadanie niewielkiej ilości marihuany nie było karalne (o ile mieściło się w zakresie normy z art. 48 ust. 4 przedmiotowej ustawy).

Przy pisaniu powyższego uzasadnienia wykorzystano następującą literaturę:

  • W. Cieślak, Prawo karne: Zarys instytucji i naczelne zasady, Warszawa 2010.
  • L. Gardocki, Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990.

Monika Płatek

Ludzie, którzy popełniają przestępstwa zgwałcenia, dostają w 40% wyroki w zawieszeniu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według Informatora Statystycznego Ministerstwa Sprawiedliwości (Skazani prawomocnie dorośli wg rodzajów przestępstw i wymiarów kary w latach 2008-2014) w 2014 roku skazano na karę pozbawienia wolności 395 osób za popełnienie przestępstwa gwałtu. 169 osób otrzymało wyroki w zawieszeniu. W sumie daje to 42%. Ponadto obok kary pozbawienia wolności wobec 44 osób zasądzono dodatkową karę w postaci grzywny. Jednak we wszystkich przypadkach kara została zawieszona.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >