Nabór do policji w 2017 roku

Podczas porannej rozmowy w Salonie Politycznym Trójki z 15 lutego 2018 r. minister Joachim Brudziński przywołał statystyki dotyczące ubiegłorocznego naboru do policji.

Sprawdzone wypowiedzi

Joachim Brudziński

W roku ubiegłym na 23 tysiące chętnych do wstąpienia do policji, zostało przyjętych tylko około 4 tysięcy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Słowa ministra dokładnie odzwierciedlają statystyki Komendy Głównej Policji. Według nich, spośród 23 tysięcy kandydatów, na służbę przyjęto 4151.

Liczba etatów została w ubiegłym roku zwiększona  o tysiąc miejsc w stosunku do roku 2016 (z 102 309 do 103 309). Odnotowano przy tym najniższy od 27 lat wskaźnik wakatów –  2,5%, przy liczbie wynoszącej 4588. Zgodnie z informacjami Komendy, Od kilku lat zauważalny jest stały poziom zainteresowania pracą w Policji.

Dobór przyszłych funkcjonariuszy opiera się na na wynikach testu wiedzy, sprawności fizycznej, badań psychologicznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Z wyjątkiem testu wiedzy, przystąpienie do kolejnego etapu uwarunkowane jest zaliczeniem poprzedniego.  Ponadto, niezależnie od płci, podczas testu sprawności fizycznej, wszyscy ochotnicy podlegają jednakowym normom czasowym i punktacji. Na wakat może liczyć lista osób z największą ilością punktów uzyskanych łącznie we wszystkich etapach.

Share The Facts
Joachim Brudziński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji


W roku ubiegłym na 23 tysiące chętnych do wstąpienia do policji, zostało przyjętych tylko około 4 tysięcy.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >