(Nie)jawne raporty z działalności ABW

Były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztof Bondaryk, w wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Polityka”, mówiąc o aktualnej kondycji polskich służb specjalnych wspomniał o zaprzestaniu publikowania przez ABW corocznych, jawnych raportów ze swojej działalności.

Sprawdzone wypowiedzi

Krzysztof Bondaryk

ABW do dziś nie opublikowało jawnych raportów ze swej działalności za lata 2016 i 2017, co w latach 2009–14 było normą.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Coroczne publikowanie jawnych raportów z działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zostało zapoczątkowane w okresie, gdy szefem Agencji był Krzysztof Bondaryk.

Pierwszy opublikowany raport dotyczył działalności ABW w 2009 roku. Na pierwszej stronie tego dokumentu czytamy, że Agencja w dążeniu do

“dostosowywania się (…) do zmieniających się we współczesnym państwie warunków”

zamierza podejmować działania zmierzające

“do przybliżenia Polakom roli i zadań Agencji”.

Celowi temu miały służyć zarówno coroczne publikacje raportów, jak i utworzenie periodyku “Przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego”.

Do dnia dzisiejszego opublikowano więc jawne raporty z działalności ABW w latach:

Po zmianie na stanowisku Szefa ABW w 2015 r. (kiedy funkcję tę objął prof. dr hab. płk. Piotr Pogonowski), nie opublikowano kolejnych jawnych raportów z działalności ABW, tym samym raport dotyczący roku 2014 (opublikowany w 2015 r.) jest ostatnią dostępną publikacją tego typu. Co więcej, odnośniki do wszystkich opublikowanych dotychczas raportów zostały usunięte z oficjalnej strony internetowej Agencji.

W związku z powyższym wypowiedź Krzysztofa Bondaryka uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Krzysztof Bondaryk
były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego


ABW do dziś nie opublikowało jawnych raportów ze swej działalności za lata 2016 i 2017, co w latach 2009–14 było normą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >