Nieprawdziwe wypowiedzi w wywiadzie Władysława Kosiniaka-Kamysza

Władysław Kosiniak- Kamysz udzielił wywiadu Adrianowi Klarenbachowi w Gościu poranka. W rozmowie przewodniczący PSL przypomniał o działaniach rządu PO-PSL w zakresie regulowania rynku pracy. Władysław Kosiniak-Kamysz oceniał również działania obecnego rządu wskazując na to iż waloryzacja rent i emerytur w tym roku jest najniższa od ośmiu lat. Ta wypowiedź oraz wypowiedź o wzroście wynagrodzeń za rządów PO-PSL została poddana naszej weryfikacji.

Sprawdzone wypowiedzi

Władysław Kosiniak-Kamysz

Waloryzacja rent i emerytur niestety w tym roku jest najniższa od kilka ostatnich lat, od prawie 8 lat.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwoty waloryzacji emerytalno – rentowych w latach 2008-2017 prezentowały się następująco:

2008 106,5%
2009 106,1%
2010 104,62%
2011 103,1%
2012 104,8%
2013 104 %
2014 101,6 %
2015 100,68%
2016 100,24%
2017 100,44%


Z zestawienia jednoznacznie wynika iż wartość waloryzacji w roku 2017 – 100,44% –  choć jedna z najniższych to nie jest najniższa w ostatnich latach – najniższą zanotowano w roku 2016 – 100,24% W związku z tym wypowiedź została sklasyfikowana jako fałsz.

Władysław Kosiniak-Kamysz

Proszę prześledzić jak wzrastała płaca minimalna, która dwukrotnie została podwyższona przez te 8 lat.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Bazując na obwieszczeniach i zarządzeniach w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w latach 2008-2016 minimalne wynagrodzenie w Polsce kształtowało się następująco:

1 stycznia 2008 1126,00
1 stycznia 2009 1276,00
1 stycznia 2010 1317,00
1 stycznia 2011 1386,00
1 stycznia 2012 1500,00
1 stycznia 2013 1600,00
1 stycznia 2014
1680,00
1 stycznia 2015 1750,00
1 stycznia 2016 1850,00

Na podstawie  powyższych danych można obliczyć, że wynagrodzenie minimalne w 2016 roku w stosunku do wynagrodzenia minimalnego w 2008 roku wzrosło w przybliżeniu 1,64 w związku z czym wypowiedź została uznana za fałszywą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >