Niewiarygodne pomysły Beaty Szydło?

Grupa polityków Platformy Obywatelskiej w czasie specjalnej konferencji prasowej starała się wykazać nierealność programowych propozycji Beaty Szydło.

Sprawdzone wypowiedzi

Marcin Święcicki

Reforma emerytalna, przechodzenie do wieku 67 lat, jest rozłożona aż do roku 2040.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na podstawie ustawy  z dnia 11 maja 2012 r., nastąpiła zmiana artykułu 24 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, mówiącego iż na emeryturę w wielu 67 lat będą przechodzić kobiety urodzone po 30 września 1973 r, co nastąpi w 2040 r.

Dotyczy to jednak tylko połowy emerytów, gdyż na emeryturę w wieku 67 lat będą przechodzić mężczyźni urodzeni po 30 września 1953 r., wiec w ich przypadku reforma zacznie obowiązywać już w 2020 r.

Joanna Mucha

W Polsce jest około 7 milionów dzieci, liczymy tutaj osoby do 18. roku życia.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według raportu GUS (stan na  31 XII 2014) w Polsce jest 6 942 996 osób w wieku przedprodukcyjnym, czyli w wieku do 18. lat.

Marcin Święcicki

Od roku 2007 do roku 2014 Polska w rankingu korupcyjnym prowadzonym przez międzynarodowe firmy i organizacje, podniosła się z pozycji 61. na 35.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W Indeksie Percepcji Korupcji prowadzonym przez organizację Transparency International, Polska została w 2007 roku sklasyfikowana na 61. miejscu ex aequo z Kubą i Tunezją. Najnowsze wyniki z 2014 roku dają Polsce 35. miejsce w rankingu, ex aequo z Tajwanem. Oznacza to awans w ciągu 7 lat o 26 miejsc. Z 28 państw Unii Europejskiej Polska zajmuje 15. miejsce.

 

Marcin Święcicki

Z tych minionych 8 lat… Polska była jedynym krajem w całej Unii Europejskiej, który nie miał okresu spadku PKB tylko cały czas u nas wzrastał.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi eurostatu, w latach 2007-2015 będących okresem rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polska była jednym państwem Unii Europejskiej, który może się pochwalić nieustającym wzrostem Produktu Krajowego Brutto.

Wszystkie pozostałe państwa miały w tym okresie co najmniej jeden rok, w którym notowały spadek. Najczęściej był to rok 2009.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >