Niezależność energetyczna Polski

W nowym artykule #FCEnergetyka realizowanym wspólnie z Instytutem Polityk Publicznych sprawdzamy wypowiedź Henryka Baranowskiego Prezesa PGE, o niezależności energetycznej Polski i Włoch, Jacka Kwiatkowskiego przedstawiciela VAG AG w Polsce oraz Remigiusza Nowakowskiego Prezesa Tauronu

Działanie realizowane w ramach projektu „Obywatel z energią!” Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Project co-financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Sprawdzone wypowiedzi

Henryk Baranowski

Włochy – niezależność energetyczna na poziomie 25 – 23%, Polska – niezależność energetyczna – 74-75%.

Italy – energy independence at the level of 25 – 23%, Poland – energy independence at the level of 74-75%.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Z danych zebranych i opublikowanym przez Eurostat wynika, że zależność energetyczna Włoch (czyli wskaźnik, w jakim stopniu gospodarka opiera się na imporcie w celu zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych) wynosi 75,9%, w związku z czym niezależność energetyczna Włoch wynosi 24,1%.

Jeśli chodzi o Polskę zależność energetyczna wynosi 28,6%. Niezależność energetyczna naszego kraju wynosi więc 71,4%.

The data collected and published by Eurostat indicate, that energy dependence of Italy (i.e. the rate economy is based on import to meet its energy needs) is 75.9%, so the energy independence of Italy is 24.1%.

As regards the energy dependence of Poland – it is at the level of 28.6%, therefore the country’s energy independence is 71.4%.

Jacek Kwiatkowski

Jedyną firmą która może świadczyć usługi magazynowe (gazu) w Polsce jest krajowy lider na rynku, monopolista PGNiG.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Właścicielem 9 PMG (Podziemnych Magazynów Gazu) w Polsce jest PGNiG. Według danych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej jedyną koncesję na podziemne magazynowanie gazu ma przedsiębiorstwo Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. która jest spółką-córką grupy kapitałowej PGNiG. Oznacza to, iż rzeczywiście jest to jedyna firma która może świadczyć usługi magazynowe w Polsce, a co z tego wynika jest monopolistą w tej dziedzinie.

Remigiusz Nowakowski

We Francji energy mix to jest 80% energii wolnej od emisji CO2 z uwagi głównie na udział energetyki jądrowej.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Struktura produkcji energii elektrycznej z podziałem na nośniki (miks energetyczny) w 2014 r. prezentowała się następująco:

image

Wykres opracowany na podstawie danych Międzynarodowej Agencji Energii. Francuski miks energetyczny składa się w 95,1% z energii jądrowej i odnawialnych źródeł energii, które można uznać za wolne od emisji CO2.

Należy zaznaczyć,że żadna z dostępnych i stosowanych na skalę przemysłową technologii nie jest zupełnie wolna od emisji dwutlenku węgla. Poniższy wykres, dostępny na stronie World Nuclear Association prezentuje poziom emisji CO2 w zależności od źródła energii:

14962415_1322443667800656_1117991331_n

Odnawialne źródła energii jak i energetyka jądrowa produkują niewielkie ilości dwutlenku węgla oraz co istotne nie emitują dwutlenku węgla bezpośrednio w czasie swojej pracy. Francja jest jednym z europejskich państw o niskim współczynniku emisji CO2 na osobę:

14961514_1322442031134153_401572819_n

W związku z przyjętą metodologią wypowiedź oceniamy jako manipulację.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >