NIK w TVP

Zgodnie z planem pracy na rok 2014, Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała kontrolę produkcji zewnętrznej dla TVP S.A. Celem głównym tej kontroli ma być realizacja umów zawieranych przez TVP S.A. z zewnętrznymi producentami.

Sprawdzone wypowiedzi

Krzysztof Bosak

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z planem pracy na rok 2014, Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała kontrolę produkcji zewnętrznej dla TVP S.A. Celem głównym tej kontroli ma być realizacja umów zawieranych przez TVP S.A. z zewnętrznymi producentami.

Zgodnie z ostatnimi informacjami kontrola ta właśnie została rozpoczęta. Z wynikiem kontroli można będzie zapoznać się najwcześniej pod koniec roku. Kontrola ta ma również dotyczyć szeregu innych spraw, m.in. procesu outsourcingu pracowników TVP S.A.