NIK w TVP

Zgodnie z planem pracy na rok 2014, Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała kontrolę produkcji zewnętrznej dla TVP S.A. Celem głównym tej kontroli ma być realizacja umów zawieranych przez TVP S.A. z zewnętrznymi producentami.

Sprawdzone wypowiedzi

Krzysztof Bosak

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z planem pracy na rok 2014, Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała kontrolę produkcji zewnętrznej dla TVP S.A. Celem głównym tej kontroli ma być realizacja umów zawieranych przez TVP S.A. z zewnętrznymi producentami.

Zgodnie z ostatnimi informacjami kontrola ta właśnie została rozpoczęta. Z wynikiem kontroli można będzie zapoznać się najwcześniej pod koniec roku. Kontrola ta ma również dotyczyć szeregu innych spraw, m.in. procesu outsourcingu pracowników TVP S.A.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >