O czym mówi dokument OBWE „Wskazówki korzystania z wolności zrzeszania się”?

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar był gościem Piotra Kraśki w Poranku Radia TOK FM. W rozmowie Adam Bodnar wyraził swoją opinię na temat planów powołania Narodowego Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego, a także mówił o relacjach i regulacjach dotyczących organizacji pozarządowych z państwem.

Sprawdzone wypowiedzi

Adam Bodnar

Niedawno OBWE przygotowała taki dokument, który się nazywa “Wskazówki korzystania z wolności zrzeszania się”. To jest taki dokument, który w randze prawa międzynarodowego ma rangę tzw. soft law, czyli miękkiego prawa, czyli pewne wskazówki jak należy funkcjonować, jak należy działać. W tych wskazówkach jest cały szereg rekomendacji, jak powinna wyglądać relacja pomiędzy państwem a organizacjami pozarządowymi w zakresie finansowania takich organizacji ze środków publicznych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wspomniany w wypowiedzi dokument, którego oryginalna nazwa to Joint Guidelines on Freedom of Associacion został opublikowany 1 stycznia 2015 roku. Jest on owocem pracy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a właściwie głównie jednej z jej instytucji – Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), którego siedziba znajduje się w Warszawie. W przygotowaniu publikacji uczestniczyła również Komisja Wenecka, czyli organ doradczy Rady Europy.

Dokument podzielony jest na trzy główne sekcje:

  • A: „The Right to Freedom of Association” – objaśnia czym w praktyce jest wolność do zrzeszania się i podkreśla istotną rolę organizacji i stowarzyszeń w państwach demokratycznych;
  • B: „Guidelines on Legislation Pertaining to the Right to Freedom of Association” – zawiera wskazówki skierowane do ustawodawców, których decyzje oddziałują na możliwość swobodnego korzystania z prawa do zrzeszania;
  • C: „Interpretative Notes” – zawiera szersze objaśnienie i interpretację wcześniej wymienionych zaleceń. Poszczególne części tej sekcji zawierają wskazówki dotyczące prawodawstwa, relacji organizacji i stowarzyszeń ze strukturami państwa oraz udzielania dostęp do niezbędnych zasobów, w tym finansowych. Zalecenia dotyczące wsparcia organizacji ze środków publicznych zostały zawarte w sekcji C, podrozdziale E. „State support and access to other resources”.

Decyzje i rekomendacje podejmowane przez OBWE i jej instytucje mają charakter rekomendacji i nie wiążą państw członkowskich. Oznacza to, że nie istnieje mechanizm egzekwowania tych zaleceń bądź karania za ich nieprzestrzeganie.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >