O ile wzrosło świadczenie pielęgnacyjne za rządów PO-PSL?

Po przedstawieniu przez rząd Beaty Szydło projektu „Za życiem” była premier Ewa Kopacz w programie „Cztery strony” prezentowała osiągnięcia 8 lat rządów koalicji PO-PSL w zakresie pomocy rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym.

Sprawdzone wypowiedzi

Ewa Kopacz

Wtedy kiedy przejmowaliśmy władzę, w 2007 roku, wie pan ile dostawał opiekun dziecka niepełnosprawnego? 420 zł, a wtedy kiedy oddawaliśmy władzę 1300 zł.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 420 zł miesięcznie.

Pierwsza podwyżka świadczenia nastąpiła na skutek Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009r. kiedy kwota ta została podniesiona do 520 zł.

Kolejna tymczasowa podwyżka nastąpiła w czerwcu 2012 roku. Wówczas Rada Ministrów przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na mocy tych dokumentów niektóre osoby pobierające świadczenie otrzymały podwyżkę w kwocie 100 zł, co oznacza, że świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 620 zł.

W marcu 2013 roku rząd podjął decyzję o ponownym podwyższeniu świadczenia o 200 zł. W wyniku tej decyzji świadczenie pielęgnacyjne wynosiło wówczas 820 zł.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła świadczenie w okresie od 1 maja do 31. grudnia 2014 roku w wysokości 800 zł, w roku 2015 w wysokości 1200 zł, a w roku 2016 w wysokości 1300 zł.  Ponadto od 2017 r. ustawa przewiduje jego coroczną waloryzację. Wypowiedź kwalifikujemy jako prawdziwą ponieważ w czasie trwania rządów PO została ustalona kwota 1300 zł świadczenia pielęgnacyjnego.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >