Obniżenie wieku emerytalnego

16 listopada posłowie podczas głosowania przyjęli w całości prezydencki projekt ustawy dotyczący przywrócenia wieku emerytalnego wynoszącego dla kobiet co najmniej 60 lat oraz dla mężczyzn co najmniej 65 lat. Za przyjęciem ustawy zagłosował cały Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości oraz w zdecydowanej większości Kukiz’15. Przeciw zaproponowanym zmianom zagłosowały Nowoczesna oraz w większości Platforma Obywatelska.

Reforma przeprowadzona przez poprzedni koalicyjny rząd PO-PSL zrównała wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do poziomu 67 lat. W uzasadnieniu do projektu zakładającego podwyższenie wieku emerytalnego ówczesny rząd wskazał, że jednym z powodów reformy emerytalnej jest wydłużenie się oczekiwanej długości życia, co w konsekwencji oznaczałoby otrzymywanie przez następne roczniki, przy utrzymaniu niższego wieku emerytalnego, relatywnie niższej emerytury, niż osoby starsze z porównywalnym stażem pracy i zarobkami osiągniętymi w trakcie aktywności zawodowej.W głosowaniu dotyczącym projektu ustawy przygotowanego przez Platformę Obywatelską cały klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zagłosował przeciw jej przyjęciu.

Kwestia wysokości wieku emerytalnego powróciła do opinii publicznej w kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy, który jeszcze jako kandydat na to stanowisko zadeklarował złożenie projektu przywracającego wiek emerytalny do lat 60 dla kobiet oraz lat 65 dla mężczyzn. Sprawa emerytury stanowiła również ważny element kampanii parlamentarnej Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku.

Prezydent Andrzej Duda zrealizował obietnicę złożenia projektu ustawy 30 listopada 2015 roku. Prezydent uzasadnił zasadność swojego projektu brakiem debaty publicznej dotyczącej reformy emerytalnej przeprowadzonej przez PO w 2012 roku. W uzasadnieniu zostało zaznaczone również, że wydłużenie się długości życia nie warunkuje równocześnie wydłużenie się okresu życia w dobrym zdrowiu, co umożliwiałoby pełną aktywność zawodową.

Łączne koszty dla budżetu państwa wynikające z obniżenia wieku emerytalnego zostały oszacowane w latach 2016-2019 na około 30 mld, a łączny koszt zmian dla sektora finansowego w tym okresie – na około 40 mld. Zgodnie z rządowymi obliczeniami prezydencki projekt ustawy umożliwiający wcześniejsze przejście na emeryturę wpływa na stopniowe obniżanie się wysokości emerytury dla osób, które skorzystają z możliwości wcześniejszego zakończenia procesu wykonywania pracy zawodowej. W większym stopniu może dotyczyć to kobiet, gdyż to w ich przypadku wcześniejsza rezygnacja z pracy oznacza większą różnice pomiędzy emeryturą jaką otrzymałyby na podstawie obecnych przepisów, a proponowanych zmian.

Obrazuje to przykład zawarty w rządowych wyliczeniach, który wskazuję na to, że przyjmując, że kobieta w wieku 67 lat przeszłaby na emeryturę w roku 2030 otrzymałaby 3250 zł. W przypadku zakończenia pracy w wieku lat 60 kwota ta wyniesie 2275 zł. Oznacza to różnice w wysokości 974 złotych. W przypadku mężczyzn, biorąc pod rozważenie ten sam rok, w wieku 67 lat otrzymaliby 4933 zł, a w wieku proponowanym w prezydenckiej ustawie 4201 zł – różnica 732 zł.

copy-of-copy-of-pek

Zmiany zaproponowane w prezydenckiej ustawie mają zacząć obowiązywać od 1 października 2017 roku.

Sprawdzone wypowiedzi

Paweł Szefernaker

Od 1 stycznia 2018 roku wg ustawy przyjętej przez PSL rolnicy mieli, czy mają, z dzisiejszym stanem prawnym mają przechodzić na emeryturę w wieku 67 lat.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wg Ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 maja 2012 roku rolnicy urodzeni po 30 września 1953 roku (kobiety po dniu 30 września 1973 roku) będą przechodzić na emeryturę w wieku 67 lat (Art. 3 Ustawy).

Do 31 grudnia 2017 roku rolnicy mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, jeśli spełnią jednocześnie następujące warunki:
– osiągnął wiek 55 lat (dla kobiet) i 60 lat (dla mężczyzn)
– legitymuje się okresem podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 30 lat (120 kwartałów)
– zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Są to warunki wynikające z Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 roku (art. 19 ust. 2).

Taką informację możemy znaleźć również w Ustawie (art 3 ust. 3c), a także w oficjalnej ulotce informacyjnej KRUS.

Według powyższych informacji z dniem 1 stycznia 2018 roku rolnicy pod rządami ustawy przyjętej w 2012 r. Mieli przechodzić na emerytury w taki sam sposób jak reszta, a więc ostatecznie w wieku 67 lat.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >