Od kogo zależy włączenie Polski do ruchu bezwizowego z USA?

Adam Bielan był gościem programu „Jeden na jeden” TVN24 w środę 5 lipca 2017 r. Wypowiedzi Marszałka Senatu były związane głównie z wizytą prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce i jego przemówieniem na Placu Krasińskich, które wygłosi w dniu 6 lipca 2017 r. Będzie to jego pierwsze publiczne przemówienie w Europie od początku kadencji. W czasie pobytu Prezydenta USA w Polsce zaplanowano także spotkanie z Prezydentem Andrzejem Dudą oraz spotkanie z liderami państw Trójmorza. Następnie Donald Trump uda się na szczyt G20 w Niemczech. Jak bywało przy poprzednich wizytach prezydentów USA, także przed przemówieniem obecnej głowy państwa powraca temat stosunków Polski ze Stanami Zjednoczonymi, w szczególności potwierdzenie respektowania artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, współpraca w zakresie energetyki, a także ułatwienia w podróżowaniu Polaków do USA poprzez zniesienie wiz.

Sprawdzone wypowiedzi

Adam Bielan

Prezydent Trump i każdy inny prezydent USA nie może powiedzieć o zniesieniu wiz, bo to nie jego decyzja, a decyzja Kongresu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Aby Polacy mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych bez obowiązku wizowego, Polska powinna znaleźć się w Visa Waiver Program, który upoważnia do wjazdu do USA bez wizy. Uczestniczy w nim 38 państw, w tym 23 z Unii Europejskiej. Chociaż obywatele Stanów Zjednoczonych, by wjechać na teren całej UE, wizy nie potrzebują. Obywatele Polski, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji i Cypru nie mają takiego przywileju, podróżując na drugą stronę Atlantyku, otrzymały one za to status roadmap – nominowanych do przystąpienia do MVP. Procedurę nominacji rozpoczyna Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych (Department of Homeland Security), który – w porozumieniu z sekretariatem stanu – ocenia wpływ uznania danego kraju za uczestnika VWP na możliwości egzekwowania prawa Stanów Zjednoczonych i na problemy bezpieczeństwa, np. na możliwości egzekwowania przepisów imigracyjnych i dotrzymania warunków istniejących umów ekstradycyjnych. Nie ustalono harmonogramu, jak długo kraj może pozostać na wyznaczonej liście przed zatwierdzeniem lub odrzuceniem z programu. Aby dołączyć do programu, Polska powinna między innymi:

  • wzmocnić egzekwowanie prawa i wymianę danych związanych z bezpieczeństwem ze Stanami Zjednoczonymi;
  • rozpocząć wydawanie e-paszportów;
  • terminowo zgłaszać zarówno puste, jak i wydane zagubionych i skradzione paszporty;
  • utrzymywać wysokie standardy dotyczące przeciwdziałaniu terroryzmowi, bezpieczeństwa danych i dokumentów oraz kontroli granic;
  • posiadać odsetek osób, którym odmówiono wystawienia wizy nieimigracyjnej, w łącznej liczbie aplikantów poniżej 3%.

Kryteria te są uchwalane w drodze ustawy przez Kongres USA – Izbę Reprezentantów oraz Senat.

Biorąc pod uwagę fakt, że Polska nie spełnia kryterium dotyczącego odsetka odmów wystawienia wizy nieimigracyjnej (jak podaje Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, odsetek ten w 2015 r. był ponad dwukrotnie wyższy), w rzeczywistości to ustalone przez Kongres wymagania nie pozwalają Polsce dołączyć do VWP. Polska nie skorzystała również z czasowego podwyższenia progu do 10% w latach 2007–2009. W przeciwieństwie do większości państw regionu, które wtedy weszły do programu VWP, odsetek odmów wizowych dla obywateli Polski w latach 2007 i 2008 przekraczał 25% i 13%. Wypowiedź Adama Bielana uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Adam Bielan
Marszałek Senatu


Prezydent Trump i każdy inny prezydent USA nie może powiedzieć o zniesieniu wiz, bo to nie jego decyzja, a decyzja Kongresu.

Adam Bielan

Mamy najwyższą wymianę handlową z USA w historii.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych GUS przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju w dokumencie “Informacja o stosunkach gospodarczych Polski z USA”, opublikowanych 6 czerwca 2017 r., obroty handlowe Polski z USA w 2016 r. wyniosły 10,4 mld dolarów. Jest to najwyższy wynik w historii stosunków gospodarczych obu krajów. W 2015 r. obroty wyniosły 9,7 mld dolarów, a w 2014 i 2013 r. – 10,3 mld dolarów.

Share The Facts
Adam Bielan
Marszałek Senatu


Mamy najwyższą wymianę handlową z USA w historii.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >