Odsetek bezrobotnych uprawnionych do zasiłku

Minister Rodziny, Pracy i Polityki społecznej Elżbieta Rafalska była gościem Sygnałów dnia Polskiego Radia. Minister oceniała dotychczasowe reformy podejmowane w jej ministerstwie i odniosła się do doniesień prasowych o nowych pomysłach m.in. podniesieniu stawki godzinowej czy podniesieniu kwoty zasiłków dla bezrobotnych.

Sprawdzone wypowiedzi

Elżbieta Rafalska

Uprawnionych do pobierania tego zasiłku w ogólnej strukturze wszystkich bezrobotnych, których jest ponad milion trzysta, jest niewielka, to jest 15–18%.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Na podstawie danych “Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2016” (tabl. 24) Głównego Urzędu Statystycznego można zauważyć, że uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w ogólnej strukturze wszystkich bezrobotnych w 2016 roku jest od 13,3% do 14% bezrobotnych w Polsce. Najniższy odsetek bezrobotnych uprawnionych do zasiłku w grudniu 2016 roku był w województwie Lubelskim – 8,4%, a najwyższy w Lubuski – 17,6%.

W IV kwartale 2016 roku liczba bezrobotnych wynosiła 1 milion 335 tys. Dostępne są już dane dotyczące liczby zarejestrowanych bezrobotnych w marcu 2017 r. Wynosi ono 1 milion 324 tys.

Elżbieta Rafalska

Stawka godzinowa jest przestrzegana też lepiej niż się spodziewaliśmy, bo Państwowa Inspekcja Pracy mówi, że skala nadużyć i nieprawidłowości wynosi niewiele ponad 5%, a początkowo mówiliśmy, że to jest 20%.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Od 1 stycznia bieżącego roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wynosząca 13 zł/h brutto. 1 marca na konferencji prasowej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej przedstawiło główne informacje dotyczące przestrzegania przez pracodawców tego przepisu. Wg Szefa PIP na stan 1 marca 80% kontrolowanych przedsiębiorstw przestrzega tych przepisów.

Jak donosi PAP w połowie kwietnia Szef PIP poinformował, że tylko 5-6% kontrolowanych przedsiębiorstw nie przestrzega przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >