Ograniczanie liczby kadencji samorządowców

13.11.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Taką informację opublikowało na swoim Twitterze CBOS.

 

59% ankietowanych jest za zakazem sprawowania funkcji wójta / burmistrza / prezydenta miasta dłużej niż dwie kadencje (8 lat bez przerwy).

— CBOS (@CBOS_Info) November 12, 2014

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.