Opodatkowanie odpraw w spółkach Skarbu Państwa

Gościem piątkowej Porannej rozmowy w RMF FM był marszałek Senatu, Stanisław Karczewski. Polityk Prawa i Sprawiedliwości komentował wybór Małgorzaty Sadurskiej na fotel wiceprezesa PZU. W dalszej częsci wywiadu poruszony został temat zmian legislacyjnych, które dotyczyły odpraw i wynagrodzeń pacowników spółek Skarbu Państwa.

Sprawdzone wypowiedzi

Stanisław Karczewski

Zwiększyliśmy do 70 proc. opodatkowanie odpraw, które dostawali wcześniej politycy [w spółkach Skarbu Państwa].

Prawda Ukryj uzasadnienie

Dnia 25 listopada 2015 roku wprowadzono ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy ona spółek skarbu państwa. Ustawa zakłada, że część odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy lub rozwiązania jej przed upływem terminu, przekraczająca trzykrotnie wysokość miesięcznego wynagrodzenia, zostanie obłożona podatkiem w wysokości 70% należnej odprawy lub odszkodowania.

Nowe przepisy dotyczą także odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, O ile w przypadku odpraw przyjęto próg trzymiesięcznego wynagrodzenia, to wobec odszkodowań z tytułu umów o zakazie konkurencji ustalono wysokość odpowiadającą wynagrodzeniu za okres 6 miesięcy, w czasie których spółka wypłaca byłemu członkowi zarządu odszkodowanie za niepodejmowanie zatrudnienia u konkurencji. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Ustawą objęte zostały osoby zasiadające w spółkach skarbu państwa, zarówno politycy, jak i osoby spoza świata polityki.

Ustawa została przyjęta na posiedzeniu Sejmu z dnia 25 listopada 2015r. Podczas głosowania za jej przyjęciem opowiedzieli się posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego i klubu Kukiz ’15.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >