Orzecznictwo polskie i europejskie w sprawie ochrony życia ludzkiego

Poniedziałkowym gościem programu 24 Pytania w Polskim Radiu 24 był poseł Kukiz ’15 i przewodniczący komisji rolnictwa i rozwoju wsi Jarosław Sachajko. W rozmowie dotyczącej między innymi projektu nowelizacji prawa aborcyjnego, przytoczył on orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Sprawdzone wypowiedzi

Jarosław Sachajko

Europejski Trybunał Sprawiedliwości powiedział, że życie zaczyna się z chwilą poczęcia.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Poseł J. Sachajko, wspominając orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, prawdopodobnie miał na myśli orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 października 2011 r. w sprawie o sygn. C-34/10. Orzeczenie to jest często wskazywane przez organizacje obrońców życia jako rozstrzygające kwestie prawnej ochrony życia ludzkiego (chociażby jako argument dający podstawy przyznania prawnej ochrony człowiekowi w prenatalnej fazie życia).

Trybunał nie rozstrzygał jednak, kiedy zaczyna się ludzkie życie. Jedną z najważniejszych tez tego orzeczenia było zdefiniowanie terminu “embrionu ludzkiego” dla celów stosowania przepisów dyrektywy dyrektywy 98/44/WE w kontekście ochrony wynalazków powstałych na bazie badań na ludzkich embrionach. Jak wskazał sam Trybunał zdefiniowanie pojęcia “embrionu ludzkiego” ma służyć wyłącznie temu, by określić zakres wyłączenia ze zdolności patentowej (tj. kiedy wynalazek nie może zostać opatentowany). Dodatkowo Trybunał nie rozważał definicji “embrionu ludzkiego” w szerszym kontekście, tj. kwestii jego natury medycznej lub etycznej, a tym bardziej nie odnosił tego pojęcia do prawnych aspektów ochrony życia ludzkiego.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy definiowaniu “embrionu ludzkiego” wskazał nie tylko na każdą ludzką komórkę jajową począwszy od stadium jej zapłodnienia, ale także na każdą niezapłodnioną ludzką komórkę jajową, w którą wszczepiono jądro komórkowe pochodzące z dojrzałej komórki ludzkiej, oraz na każdą niezapłodnioną ludzką komórkę jajową, która została pobudzona do podziału i dalszego rozwoju w drodze partenogenezy. To z kolei było istotne do ustalenia, że metody biotechnologiczne, których powstanie łączyło się z koniecznością niszczenia ludzkich embrionów, należy uznać za wyłączone ze zdolności patentowej.

W związku z powyższym, uznajemy wypowiedź za manipulację.

Share The Facts
Jarosław Sachajko
poseł Kukiz’15


Europejski Trybunał Sprawiedliwości powiedział, że życie zaczyna się z chwilą poczęcia.

Jarosław Sachajko

Trybunał Konstytucyjny w 1997 roku wydał taki wyrok, że życie rozpoczyna się z chwilą poczęcia.

Prawda Ukryj uzasadnienie

orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r. ( sygn. K 26/96), Trybunał wskazał, że życie ludzkie pozostaje pod ochroną prawną od momentu jego powstania (poczęcie) i nie można różnicować ludzkiego życia w zależności od jego fazy rozwojowej (w tym w fazie prenatalnej).

Orzeczenie Trybunału rozstrzygnęło losy nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1996 r. Przepisy te liberalizowały podejście do kwestii ochrony życia płodu, w tym wprowadzały aborcję z tzw. przyczyn społecznych. W tym zakresie przepisy te zostały ocenione jako niezgodne z tzw. Małą Konstytucją z 1992 r. Trzech (spośród dwunastu) członków składu orzekającego złożyło zdania odrębne.

Share The Facts
Jarosław Sachajko
poseł Kukiz’15


Trybunał Konstytucyjny w 1997 roku wydał taki wyrok, że życie rozpoczyna się z chwilą poczęcia.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >