Patryk Jaki gościem 300polityki w RDC

Sprawdzone wypowiedzi

Patryk Jaki

Sądownictwo w Polsce jest oceniane społecznie bardzo nisko, jest to jedna z najniższych ocen w Unii Europejskiej.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według badania europejskiej opinii publicznej (Eurobarometr nr 83, rok 2015, wiosna, dokument Public opinion in the European Union str. 73) wymiar sprawiedliwości w Polsce cieszy się zaufaniem 41% Polaków. Jest to ponad dwukrotnie więcej niż w Bługarii (20%) i znacznie więcej niż na Cyprze (25%), w Słowenii (25%), w Słowacji (26%), we Włoszech (31%), w Chorwacji (33%), Estonii (35%) czy w Czechach (39%). Najwyższym zaufaniem cieszy się duński wymiar sprawiedliwości (87%).

stat

Patryk Jaki

Zajmujemy czwarte miejsce w Unii Europejskiej jeżeli chodzi o ilość sędziów.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Bazując na raporcie (str. 155) Rady Europy (najnowsze dane z 2012 roku), Polska znajduje się na 5. miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby sędziów na 100 000 mieszkańców. Państwa z największą liczbą sędziów na 100 000 mieszkańców:

  1. Słowenia 47,1
  2. Chorwacja 45,3 (w momencie przeprowadzenia badania poza UE)
  3. Luksemburg 40,4
  4. Czechy 29,1
  5. Węgry 27,9
  6. Polska 26,2

Rozpatrując absolutną liczbę sędziów, bez odniesienia do liczby mieszkańców znajdujemy się na drugim miejscu w UE z liczbą ponad 10 000 sędziów. Na pierwszym miejscu są Niemcy z liczbą ponad 19 000 sędziów. Odradzamy jednak stosowanie tej klasyfikacji, ponieważ brak odniesienia do liczby mieszkańców może prowadzić do błędnych wniosków.
W związku z powyższym, wypowiedź należy uznać za fałszywą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >