Patryk Jaki gościem Sygnałów Dnia

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki był w poniedziałek gościem Sygnałów Dnia w radiowej Jedynce. W rozmowie poruszył on kwestię trwającego sporu wokół ustawy aborcyjnej.

Sprawdzone wypowiedzi

Patryk Jaki

Ponad tysiąc aborcji w Polsce to są aborcje eugeniczne, 99 % aborcji w Polsce to są aborcje eugeniczne.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy:

  1. ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia matki;
  2. badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu;
  3. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

W przypadkach, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej.

Zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowanymi w Sprawozdaniu Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2014 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (tabela nr 16, s. 79), w 2014 roku dokonano w Polsce łącznie 971 zabiegów przerywania ciąży. 48 z nich dokonano z powodu zagrożenia życia lub zdrowia matki, 921 w wyniku badań prenatalnych, natomiast 2 zabiegi wykonano z powodu czynu zabronionego. Udział zabiegów dokonanych w wyniku badań prenatalnych wynosił więc niemal 95 % wszystkich zabiegów legalnego przerwania ciąży w roku 2014.

Biorąc pod uwagę dłuższą perspektywę czasową można zauważyć stałą tendencję wzrostową liczby zabiegów przerywania ciąży, na co główny wpływ ma znaczący przyrost liczby zabiegów dokonywanych w wyniku badań prenatalnych. W 2002 roku łączna liczba zabiegów przerwania ciąży wyniosła 159 (z czego 82 było wynikiem badań prenatalnych, 52 % ogółu), w 2006 roku było to 339 (246 w wyniku badań prenatalnych – 73 % ogółu), a w roku 2010 – 641 (z czego 614 było wynikiem badań prenatalnych, 96 % ogółu).

Na bardzo niskim poziomie pozostaje liczba zabiegów przerywania ciąży z powodu czynu zabronionego. W 2014 roku były 2 takie przypadki, natomiast w badanym okresie lat 2002 – 2014 najwięcej aborcji z tego powodu zanotowano w roku 2006 – 11. W latach 2008, 2010 i 2011 nie dokonano z kolei żadnego takiego zabiegu.

Zgodnie z przyjętym przez nas marginesem błędu 5 %, uznajemy wypowiedź Patryka Jakiego za prawdziwą.

Patryk Jaki

Dzieci z zespołem Downa to są dzieci, które jak pokazują badania, w 97 % są szczęśliwe ze swojego życia.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z wynikami badań B. Skotko z Division of Genetics, Children’s Hospital w Bostonie, S. P. Levine z Family Resource Associates w Shrewsbury oraz R. Goldsteina z Department of Psychosocial Oncology and Palliative Care Dana Farber Cancer Institute w Bostonie, przeprowadzonymi na grupie 284 dzieci w wieku 12 lat i powyżej, stwierdzono, że niemal 99% osób z zespołem Downa uważa się za osoby szczęśliwe.

Dane przekazane przez Patryka Jakiego mieszczą się w ramach przyjętego przez nas marginesu błędu 5%, w związku z czym uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >