Patryk Jaki o Eko Patrolach w Warszawie

Patryk Jaki jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko prezydenta m.st. Warszawy. Jednym z elementów jego programu są propozycje działań mających na celu poprawę sytuacji zwierząt. W tzw. programie dla zwierząt, opublikowanym na fanpage’u polityka w dn. 1 lipca 2018 r., znalazły się punkty dotyczące m.in. dofinansowania do adopcji psa, zwiększenia ilości miejsc przyjaznych zwierzętom, a także wzmocnienie Eko Patrolu.

Sprawdzone wypowiedzi

Patryk Jaki

W stolicy w ubiegłym roku było 11 pojazdów wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, a każdy z nich kierowany był do kilkunastu interwencji dziennie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W strukturze Straży Miejskiej m.st. Warszawy funkcjonuje wyspecjalizowany Referat ds. Ekologicznych, którego pracownicy zajmują się zapobieganiem bezdomności zwierząt przebywających na terenie miasta. Wypowiedź Patryka Jakiego dotyczy tak zwanych Eko Patroli, wyszkolonych w zakresie pomocy zwierzętom. Z udostępnionego przez Straż Miejską m.st. Warszawy Podsumowania działalności dotyczącej zwierząt w 2017 r. wynika, że służbę w ramach Eko Patroli pełni 45 funkcjonariuszy, którzy dysponują 11 radiowozami przystosowanymi do bezpiecznego transportu zwierząt m.in. do schroniska dla bezdomnych zwierząt i miejskiego ogrodu zoologicznego. W przywołanej publikacji podano także statystyki, zgodnie z którymi w 2017 r. liczba zgłoszeń do straży miejskiej z prośbą o udzielenie pomocy zwierzętom wyniosła 38 680 – na ich podstawie Eko Patrol podjął 19 059 interwencji (średnio około 52 dziennie).

[Źródło: Straż Miejska m.st. Warszawy, Podsumowanie działalności dotyczącej zwierząt w 2017 r.]

Patryk Jaki podaje prawidłową liczbę pojazdów, którymi dysponuje Eko Patrol. Nie ma jednak opublikowanych danych dotyczących dokładnej liczby interwencji podjętych przez Eko Patrol przy użyciu specjalistycznych pojazdów. Zespół Demagoga w trybie dostępu do informacji publicznej zwrócił się o udostępnienie tych danych.

Z odpowiedzi datowanej na 27 lipca 2018 r. wynika, że „(…) referat EKO posiada tylko pojazdy przystosowane do przewozu zwierząt i nie korzysta z innych pojazdów służbowych będących [na] wyposażeniu Straży Miejskiej m.st. Warszawy” (pełna treść pisma dostępna tutaj).

W świetle informacji zawartych w Podsumowaniu działalności dotyczącej zwierząt, łącznej skali interwencji, a także samej specyfiki pracy Eko Patrolu wymagającej częstych transportów zwierząt można założyć, że znacząca część z interwencji podjętych przez Eko Patrol przeprowadzona została przy użyciu specjalistycznych pojazdów – hipotezę tę potwierdziła odpowiedź warszawskiej Straży Miejskiej. Tym samym, wypowiedź Patryka Jakiego uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Patryk Jaki
wiceminister sprawiedliwości, kandydat PiS na prezydenta m.st. Warszawy


W stolicy w ubiegłym roku było 11 pojazdów wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, a każdy z nich kierowany był do kilkunastu interwencji dziennie.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >