Patryk Jaki w PR1

06.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Tak zwana “aborcja eugeniczna” jest to zabieg legalnego przerwania ciąży, który uzasadnia się wykryciem ciężkich, nieuleczalnych wad wrodzonych u płodu.

Zgodnie z Sprawozdaniem Rady Ministrów z dnia 14 marca 2016 r., z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2014 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

W roku 2014 dokonano 971 zabiegów przerwania ciąży z czego decyzja o 921 z nich została podjęta po wynikach badań prenatalnych płodu.

W roku 2013 dokonano 744 zabiegów przerwania ciąży z czego decyzja o 718 z nich została podjęta po wynikach badań prenatalnych płodu.

W roku 2012 dokonano 752 zabiegów przerwania ciąży z czego decyzja o 701 z nich została podjęta po wynikach badań prenatalnych płodu.

Procentowo “aborcje eugeniczne” stanowiły około 95% wszystkich zabiegów terminacji ciąży w roku 2014.

Procentowo “aborcje eugeniczne” stanowiły około 97% wszystkich zabiegów terminacji ciąży w roku 2013.

Procentowo “aborcje eugeniczne” stanowiły około 93% wszystkich zabiegów terminacji ciąży w roku 2012.

Zgodnie z naszą metodologią wypowiedź ministra Jakiego zostaje uznana za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.