Patryk Jaki w TVP Info

10.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Prof. Leon Kieres został wybrany w wyborach samorządowych na radnego sejmiku dolnośląskiego w 2005 roku z 1. miejsca listy PO.
Leon Kieres został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 13 lipca 2012r., swoją kadencję rozpoczął 23 lipca 2012r.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.