Paulina Hennig-Kloska o wynagrodzeniu prezydenta Krakowa

W dniu 6 kwietnia 2018 r. Paulina Hennig-Kloska była gościem audycji 24 Pytania. Pytana przez redaktora Grzegorza Jankowskiego o proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość obniżki wynagrodzeń samorządowców przywołała wysokość pensji prezydenta Krakowa. Sprawdzamy, czy podane przez posłankę Nowoczesną dane są prawdziwe.

Sprawdzone wypowiedzi

Paulina Hennig-Kloska

Dzisiaj pensja prezydenta Krakowa, który zarządza ogromnym budżetem miasta Krakowa, jest (…) 6,5 tysiąca złotych.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Wynagrodzenie prezydenta Krakowa określa Rada Miasta uchwałą na podstawie załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Dla prezydentów miast powyżej 300 tys. mieszkańców wyznacza on wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4800-6200 zł i dodatek funkcyjny do 2500zł. W obu przypadkach Rada Miasta Krakowa przyjęła maksymalne wysokości, czyli łącznie 8700 zł.

Oprócz tego przyznała ona „dodatek specjalny w kwocie nieprzekraczającej 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego”, a więc 4350 zł. Ostatnią pozycją w uchwale jest „dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego”, czyli 1240 zł.

Po zsumowaniu zatem, łączna kwota zarobków prezydenta Krakowa to 14290 zł. W wypowiedzi uwzględniono tylko wynagrodzenie zasadnicze, pomijając kilka dodatków, które istotnie zwiększają łączną kwotę, zatem wypowiedź posłanki Hennig-Kloski uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Paulina Henning-Kloska
posłanka Nowoczesnej


Dzisiaj pensja prezydenta Krakowa, który zarządza ogromnym budżetem miasta Krakowa, jest (…) 6,5 tysiąca złotych.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >